Medicinske sestre i tehničari Klinike za neurologiju KBC-a Sestre milosrdnice organizirali su stručna predavanja u sklopu liječničkog 1. Hrvatskog Kongresa Spolne razlike u neurološkim bolestima, 02. lipnja 2022. godine u Zagrebu.

Mnoge medicinske sestre/tehničari kroz kliničku praksu uočili su da postoje razlike između žena i muškaraca u mnogim segmentima, od načina na koji se bolesnici nose s bolesti do zastupljenosti prema spolu u znanstvenim istraživanjima. Traže li žene kasnije pomoć ignorirajući simptome bolesti? Prihvaćaju li lakše edukaciju i promjene životnoga stila? Jesu li depresija i migrena dva do tri puta češće u žena? Pokazuju li žene veći rizik za nastanak i rupturu aneurizmi cerebralnih arterija? samo su neke od tema na koje se razvila diskusija  i razmjena iskustava. Stručna predavanja o Multiploj sklerozi govore kako se gotovo dvaput češće javlja u osoba ženskog spola, ali je progresija bolesti brža u osoba muškog spola. Mnoge studije ukazuju i na 2 do 3 puta veću učestalost sleep apneja u muških osoba oboljelih od MS-a.

Naglasak je bio i na specifičnostima moždanog udara u žena. Iako postoje zajednički faktori rizika za razvoj moždanog udara kao što su hipertenzija, pušenje, šećerna bolest, hiperlipidemija i atrijska fibrilacija, specifične faktore rizika za razvoj moždanog udara u žena čine razlike u spolnim hormonima, egzogeni estrogeni te trudnoća. Moždani udar u žena je nedovoljno prepoznat, nedovoljno istražen i nedovoljno liječen. Istraživanja pokazuju da su žene  izrazito nedovoljno zastupljene u kliničkim ispitivanjima, unatoč potrebi uključivanja i muškaraca i žena u klinička ispitivanja, što rezultira smanjenom generaliziranošću rezultata studija na žene.

Kao i svaka edukacija, tako i ova o spolnim razlikama u neurološkim bolestima, doprinosi razvoju profesionalnog identiteta svake medicinske sestre/tehničara. Kroz već stečena znanja i iskustva u radu s bolesnicima, edukacija usvajanja novih teorijskih znanja djeluje na profesionalan identitet, povećava samopouzdanje, samopoštovanje i poboljšava interpersonalnu komunikaciju. Utječe na zadovoljstvo poslom i prediktor je ostanka u profesiji. Nadamo se da će ovaj skup biti dobar temelj idućem, većem skupu jer spolne razlike u neurološkim bolestima su tema o kojoj se ima o mnogočemu govoriti.

CategoryKBCSM, Općenito