Kardiovaskularne bolesti jedan su od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu, gdje svoje mjesto ima i pedijatrijska kardiologija. Napretkom dijagnostičkih metoda i terapijskih zahvata primjenjivih u pedijatrijskoj kardiologiji prevenira se nastanak kroničnih kardiovaskularnih bolesti u odrasloj dobi ili postavlja preduvjet za dobru kvalitetu života bolesnika s bolestima srca.


U tjednu Međunarodnog dana sestrinstva, a u tijeku godine kada Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice obilježava 120 godina postojanja u hotelu Antunović, u Zagrebu održan je 10-11.5.2024. Tečaj Pedijatrijska kardiologija u organizaciji Klinike za pedijatriju i Klinike za bolesti srca i krvnih žila, KBC Sestre milosrdnice. Tečaj je organiziran za sve zdravstvene djelatnike koji sudjeluju u zbrinjavanju pedijatrijskih kardioloških bolesnika, liječnike medicinske sestre i tehničare, radne terapeute i fizioterapeute, te na istom mjestu okupio 102 sudionika.

Glavne teme tečaja bile su prikaz novih invazivnih dijagnostičkih i terapijskih metoda u zbrinjavanju kardioloških pedijatrijskih bolesnika, kao što su elektrofiziološko ispitivanje srca kojim se ispituje provodni sustav srca i srčane aritmije, te postupak radiofrekventne ablacije koji je jedna od metoda liječenja aritmija srca.

Kao organizatori Klinika za pedijatriju prikazala je tim pedijatrijske aritmologije koji uključuje liječnike i medicinske sestre / tehničare, osnovan 2017. g., kao jedini centar u regiji u kojem elektrofiziološke studije s ablacijom u djece obavlja pedijatrijski kardiolog. Tada su u svakodnevnu praksu na Klinici uvedeni i drugi novi dijagnostički i terapijski zahvati iz područja pedijatrijske kardiologije, fetalna ehokardiografija s analizom srčanog ritma, dijagnostička i intervencijska kateterizacija srca, transezofagealna ehokardiografija, implantacija i analiza “loop-recordera”.
Uz navedeno govorilo se i o najčešćim kardiološkim bolestima srca u djece, kao i o novom izazovu u dijagnostici i anesteziji kardioloških bolesnika.

Navedene teme prezentirane su za sve sudionike tečaja tijekom prvog dana, dok su se tijekom drugog dana odvojili liječnički i sestrinski dio radi specifičnosti nekih tema koje su prvenstveno u djelokrugu rada medicinskih sestara i tehničara kao što su priprema i zbrinjavanje djeteta prije i nakon EF studije, medicinska sestra/tehničar aktivni sudionik u tijeku EF studije, prehrana kardioloških bolesnika, priprema i primjena anestezije za navedene zahvate, kardiološki pedijatrijski bolesnik u JIL i slično.

Na tečaju je održano 50 predavanja pozvanih predavača, liječnika i medicinskih sestara/tehničara iz svih pedijatrijskih kardioloških odjela i klinika u RH, kao i gostiju iz Ljubljane, Tuzle, Beograda i Mostara. Tečaj je obilovao zanimljivim , konstruktivnim, stručnim raspravama u cilju razmjene iskustava i znanja pojedinih sudionika kako bi naučeno mogli prenijeti u svoje radne sredine.
Posebnost ovog tečaja izražena je izvrsnim prikazom zajedničkog rada i prekrasnom suradnjom pedijatrijskih kardiologa, adultnih kardiologa, anesteziologa, te medicinskih sestara/tehničara Klinike za pedijatriju, Klinike za bolesti srca i krvnih žila i Zavoda za anesteziju i intenzivno liječenje, KBC Sestre milosrdnice što je sigurno jedan od vodećih znakova prepoznatljivosti kvalitetnog i stručnog regionalnog centra izvrsnosti u dijagnostici i liječenju pedijatrijskih kardioloških bolesnika.

Organizatori:

Martina Kralj, mag. med. techn., glavna sestra Klinike za bolesti srca i krvnih žila, KBC Sestre milosrdnice

Kristina Kužnik, mag. med. techn., glavna sestra Klinike za pedijatriju, KBC Sestre milosrdnice

Iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice predavači su bili: Marija Posavec, bacc. med. techn. (Klinika za pedijatriju), Tamara Sever, bacc. med. techn. (Klinika za pedijatriju), Marela Šain Tuka, mag. med. techn. (Klinika za pedijatriju), Ante Komazin, bacc. med. techn. (Klinika za bolesti srca i krvnih žila), Tomislav Pijetlović, bacc. med. techn. (Klinika za bolesti srca i krvnih žila) i Leon Vranić, mag. med. techn. (Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli). Uz predavače, iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice tečaju je prisustvovalo još 20 sudionika.