Kardiovaskularne bolesti jedan su od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu, gdje svoje mjesto ima i pedijatrijska kardiologija. Napretkom dijagnostičkih metoda i terapijskih zahvata primjenjivih u pedijatrijskoj kardiologiji prevenira se nastanak kroničnih kardiovaskularnih bolesti u odrasloj dobi ili postavlja preduvjet za dobru kvalitetu života bolesnika s bolestima srca.