U tjednu od 10. do 14. svibnja obilježili smo Međunarodni dan sestrinstva i Svjetski dan primalja kroz online stručna predavanja Rosane Svetić Čišić, dipl. med. techn., Post. Grad. Dipl. King’s College London, dr. sc. Srđana Šimca, predsjednika Hrvatske udruge za mirenje, vlč. Bože Belinića, Ivane Đurkan, mag. nutr., Štefanije Opalin, bacc. physioth. i Ive Belé, poslovne savjetnice i trenerice načela uspjeha, namijenjenih potrebama medicinskih sestara i primalja. U fokusu su bile teme važne za sestrinstvo poput: emocionalne inteligencije i grita, medijacije kao procesa rješavanja konflikata, male duhovne obnove, zdravih navika, prehrane i tjelovježbe, te načina kako se prilagoditi nepredvidivim situacijama.
Sve navedeno imalo jest za cilj pružanje podrške u ovim izazovnim vremenima i osvještavanje potreba te pružanje kvalitetne zdravstvene skrbi pacijentima, koja čini središte aktivnosti medicinskih sestara i primalja.

CategoryKBCSM