Valentina Ješić, mag. med. techn.

Sabina Babić, dipl. med. techn.

Nikolina Vratan, bacc. med. techn.

Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10 000 Zagreb

SAŽETAK

Endotrahealna intubacija predstavlja najsigurniju i najprihvatljiviju metodu osiguravanja dišnog puta. Izravnim plasiranjem endotrahealnog tubusa u traheju, omogućava se adekvatna oksigenacija i ventilacija pacijenta. Najčešće indikacije za endotrahealnu intubaciju su osiguravanje dišnog puta tijekom operativnog zahvata te hitna stanja; loš respiratorni status, respiratorni ili kardijalni zastoj, hipoksija, sumnjiva prohodnost dišnih puteva, neučinkovita ili nedovoljna spontana ventilacija, intoksikacija lijekovima, teške politraume, veća krvarenja itd.

Najčešće kontraindikacije za provedbu postupka endotrahealne intubacije su prijelom vratne kralježnice, velika oštećenja grkljana i teške povrede lica. Kompetentnost i spretnost u svakodnevnom radu anesteziološkog tehničara prioritet su u prijeoperacijskom, intraoperacijskom te poslijeoperacijskom tijeku i skrbi o oboljelom. Osim poznavanja sve sofisticiranije anesteziološke opreme i tehnologije, kontinuirano usavršavanje neizostavno je zbog potrebe za ranim prepoznavanjem hitnih stanja, potencijalnih nuspojava lijekova ili mogućih komplikacija s kojim se anesteziološki tehničari susreću u svom svakodnevnom radu. U rukovanju s lijekovima, infuzijskim tekućinama i krvnim pripravcima anesteziološki tehničar mora posjedovati specifična znanja jer predstavlja ravnopravnog i odgovornog člana tima kao i liječnik specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja kojem asistira.

Ključne riječi: anesteziološki tehničar, endotrahealna intubacija, anestezija

Cijeli rad dostupan je na zahtjev kod autora.*

CategoryKBCSM, Općenito, Radovi