20. Stručni skup operacijskih sestara Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem održan je 26. do 29. listopada 2022. godine, u hotelu Sheraton, u Dubrovniku.

Glavna teme skupa bile su:

1. Operacijska sestra instrumentarka u očima bolesnika
2. Perioperacijska skrb

Na kongresu su aktivno sudjelovale medicinske sestre – medicinski tehničari iz Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice iz s poster prezentacijama:

1. Sestrinske intervencije usmjerene kvalitetnijoj intraoperacijskoj skrbi: Monika Hazler, Ante Kardum, Marija Pavić

2. Stresori u operacijskoj sali za mlade instrumentarke: Jasmina Puškar

Cilj stručnog skupa bio je prezentacija i usvajanje najnovijih znanja iz djelokruga rada operacijskih sestara. Predavači iz Turske i Izraela prikazali su najbolju praksu iz svojih ustanova vezanu uz akreditacijske standarde, čime se osigurava sigurnost bolesnika i kvaliteta usluga. Ostala predavanja prikazala su specifičnosti perioperacijske pripreme bolesnika prema različitim kirurškim granama (otorinolaringologija, ginekologija, urologija, neurokirurgija). Naglasak je bio na predavanjima koja su prikazala važnost dobre organizacijske strukture na učinkovitost medicinskih sestara instrumentarki.

Bila je to prilika  za razmjenu iskustava u radu s kolegama i kolegicama iz zdravstvenih ustanova diljem Republike Hrvatske i inozemstva u svrhu poboljšanja radnih procesa i intraoperativne skrbi bolesnika. Važno je naglasiti i socijalnu komponentu kongresa koja je omogućila stjecanje novih profesionalnih kontakata. Tijekom slobodnog vremena razgledane su kulturne znamenitosti Dubrovnika.

Slobodno vrijeme iskorišteno je za razgledavanje kulturnih znamenitosti grada Dubrovnika.

Izvješće pripremile: Monika Hazler, Elzika Radić

CategoryOpćenito