Poštovane kolegice i kolege ova obavijest se odnosi na održavanje stručnog sastanaka za medicinske sestre/tehničare pod nazivom Eksplantacija tkiva rožnice u KBC-u Sestre milosrdnice predavača Danijele Rac, mag.med.techn. planiranog za 07. ožujak 2023. sa početkom od 13:30. Lokacija održavanja je prebačena iz Multimedijskog centra u predavaonicu Zavoda za anesteziju, intenzivnu medicinu i liječenje boli koja se nalazi u podrumu ispod OHBP-a.

CategoryOpćenito