SAŽETAK

Elektrokonvulzivna terapija (EKT), kao jedan od najranijih i najkontroverznijih primjenjivanih medicinskih postupaka u psihijatriji, danas predstavlja izrazito učinkovitu metodu u liječenju niza psihijatrijskih stanja. Elektrokonvulzivnom terapijom izazivaju se generalizirani grčevi pomoću izmjenične struje između elektroda smještenih na sljepoočnim regijama glave. To je sigurna, dobro podnošljiva i vrlo učinkovita mogućnost liječenja velikih psihijatrijskih poremećaja, poput poremećaja raspoloženja i shizofrenije, osobito kada postoji akutno pogoršanje psihotičnih simptoma ili ako su katatonični simptomi izraženi. EKT se također uspješno koristi za liječenje Parkinsonove bolesti, delirija, malignog neuroleptičkog sindroma, autizma i agitacije i depresije u dementnih bolesnika (3). Velik iskorak u humanosti provođenja ovog postupka osigurana je uvođenjem anestezije u tijek postupka. Osnovni cilj adekvatne anestezije kod EKT-a je ugodnije provođenje postupka za samog pacijenta, uz odgovarajuću miorelaksaciju i ventilaciju bez popratnih pojava, utebrz oporavak po završetku terapija. Kod provedbe EKT-a interdisciplinarni tim se sastoji od liječnika psihijatra i psihijatrijske medicinske sestre te liječnika anesteziologa i anesteziološkog tehničara. Medicinska sestra ima važnu ulogu u terapiji i zauzima glavne vidike moderne prakse, koji su važni za opću zdravstvenu njegu (2).

Cilj rada je opisati medicinsko – tehničke postupke koji se provode tijekom primjene elektrokonvulzivne terapije. Napretkom medicine, ali i sestrinske profesije, uvelike je unaprijeđeno pružanje zdravstvene skrbi psihijatrijskim bolesnicima pa će u radu biti istaknuta važnost otkrivanja velike učinkovitosti elektrokonvulzivne terapije kako nekada, tako i sada.

KLJUČNE RIJEČI: elektrokonvulzivna terapija, anestezija, psihijatrija, sestrinske intervencije pri EKT-u

Autori:

Sabina Babić, dipl. med. techn., Nikolina Vratan, bacc. med. techn., Valentina Ješić, mag. med. techn., Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10 000 Zagreb

 

CategoryOpćenito