U sklopu tjedna obilježavanja nacionalnog i međunarodnog dana epilepsije, 18. veljače 2023.g. u KB “Sveti Duh” održan je Hibridni simpozij namijenjen medicinskim sestrama i tehničarima pod nazivom:

„EPILEPSIJA KAO STIGMA PROŠLOSTI ILI IZAZOV BUDUĆNOSTI-POGLED KROZ SESTRINSTVO“.

Simpozij su zajednički organizirale Hrvatska udruga za epilepsiju i Klinika za neurologiju KB “Sveti Duh”.

Kroz cjelodnevni program sudionike su vodile Kristina Kužnik, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice i  Marina Kos, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za neurologiju KB “Sveti Duh”. Sve prisutne je pozdravila i prim. Ana Sruk, predsjednica Hrvatske udruge za epilepsiju.

Kroz dinamičnu izmjenu predavanja iz područja dječje i odrasle neurologije dobiveno je niz informacija i činjenica o epilepsiji. Cilj je bio spojiti znanja i iskustva medicinskih sestara i tehničara dječje i odrasle neurologije u svrhu što bolje kvalitete života osoba koje boluju od epilepsije. Stavljen je naglasak na kontinuitet skrbi, naročito na prelazak iz pedijatrijske u odraslu dob.

KBC Sestre milosrdnice bio je zastupljen s dva predavanja medicinskih sestra / tehničara: „Posebnosti sestrinske skrbi kod teških encefalopatija u dojenačkoj i dječjoj dobi “, Kristina Kužnik, mag. med. techn., Klinika za pedijatriju, Odjel za dječju neurologiju s epileptologijom,  i „Pristup bolesniku s refraktornim epileptičkim statusom u Jedinici intenzivnog neurološkog liječenja“, Tatjana Perić, mag. med. techn., Kliniku za neurologiju.

Posebno je bio zanimljiv pristup gdje se ističe multidisciplinarna skrb za osobe oboljele od epilepsije prikazano kroz predavanja medicinskih sestara iz primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, psihologa, socijalnog radnika, magistre medicinsko laboratorijske dijagnostike i nutricionista. Na  panel raspravi na temu stigme sudjelovale su liječnice specijalistice neurologije, neuropedijatrije i medicine rada, glavne sestre iz svih razina zdravstvene zaštite, socijalna radnica, psiholog te roditelj djeteta oboljelog od teškog oblika epilepsije. Aktivno su u panelu sudjelovale doc. dr. sc. Monika Kukuruzović, subspecijalist dječje neurologije i dr. sc. Maja Batista, klinički psiholog, obje iz Klinike za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice.

Dobili smo odgovore na brojna pitanja o utjecaju  stigme na psihološki aspekt života, ali i važne informacije o tome koja su prava osoba s epilepsijom te kako ih mogu ostvariti.

Zaključak simpozija može se sažeti u jednoj rečenici: “Stigma je i dalje prisutna, ali na nju možemo djelovati zajednički kroz ovakva stručna događanja, javnozdravstvenim akcijama, tribinama, predavanjima u školama, vrtićima, savjetovalištima, među poslodavcima i drugim ustanovama.”

CategoryOpćenito