Dana 28. studenog 2022. godine u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice održan je tečaj naziva: „Sigurna primjena lijekova“. Tečaj predstavlja nastavak aktivnosti osiguranja i unaprjeđenja sigurnosti skrbi u području djelovanja medicinskih sestara, ali i sigurnosti njih samih i cijele zdravstvene ustanove. Realiziran je suradnjom brojnih medicinskih sestara s različitih klinika/zavoda i djelatnika Bolničke ljekarne.

Cilj tečaja bio je:

  • osvijestiti medicinske sestre na opasnosti i rizike u primjeni lijekova,
  • upoznati ih sa strategijama za smanjenje rizika i poboljšanjem svakodnevne prakse.

Posebna pažnja posvećena je visokorizičnim lijekovima kao što su: antitrombotici, antidijebetici, anestetici i antineoplastici. Sudionici tečaja upoznati su s pravilnom i sigurnom primjenom lijekova kod kožnih bolesti te sa specifičnostima primjene lijekova na pedijatrijskom odjelu.

Na tečaju je bilo 75 medicinskih sestara/tehničara, od osoba s dugogodišnjim radnim iskustvom do novozaposlenih. Iz evaluacije tečaja vidljivo je da su sudionici bili zadovoljni njegovim sadržajem i izlaganjima. Prosječno je ocjenjen ocjenom 4,5. Razina usvojenih znanja bila je također zadovoljavajuća. To potvrđuje znatno veći udio ispravnih odgovora na završetku tečaja u odnosu na one na početku.
Sudionici su iskazali interes za ponavljanjem tečaja te su naveli prijedloge za poboljšanja. Osim suradnje u njegovoj realizaciji, podrške stručnih osoba, navođenjem primjera iz prakse poticana je kultura sigurnosti.

Ovaj tečaj, prije svega, doprinos je medicinskih sestara svim ostalim aktivnostima usmjerenim sigurnosti bolesnika ove zdravstvene ustanove.

Izvješće pripremila: Željka Benceković, mag. med. techn.

PROGRAM: Tečaj “Sigurna primjena lijekova”

CategoryOpćenito