3. Kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju 3. Kongres je otvorila Željkica Čubrilović, predsjednica Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, Hrvatske komore medicinskih sestara i Grada Zadra održan u hotelu Kolovare u Zadru 26., 27., 28. i 29….

Danas, 21. lipnja, obilježava se Hrvatski dan moždanog udara. U RH, kao i u svijetu, moždani udar i dalje je na visokom mjestu kao uzrok onesposobljenosti i smrtnosti. To je naglo nastali neurološki poremećaj moždane cirkulacije koji uzrokuje oštećenje i odumiranje živčanih stanica. Dovodi do oštećenja mozga i gubitka funkcije. Ishemijski moždani udar nastaje radi začepljenja…

U kongresnom centru Gervais, u Opatiji, od 9. do 12. lipnja 2022., održao se tradicionalni kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara „ Sestrinstvo bez granica“. Sudjelovala su 33 stručna društva HUMS-a.

U kongresnom centru IFEMA u Madridu od 22. do 23. svibnja 2022. godine održan je događaj Europskog kardiološkog društva (European Society of Cardiology), kongres Europske udruge kardioloških medicnskih sestara i srodnih profesija (ACNAP) paralelno s Heart Failure 2022. Kroz dva dana, na kongresu je sudjelovao 131 izlagač, bilo je 46 sesija te 120 sažetaka u…

U sklopu projekta “Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine” u Stubičkim Toplicama u razdoblju od 17. do 20. rujna 2021. godine održala se edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu. Na edukaciji su iz Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice sudjelovale Daliborka Čolić, Maja Mrgan, bacc. med. techn., Luka Ferega,…