Svake godine kampanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) SPASI ŽIVOTE: Očistite svoje ruke, 5. svibnja, ima za cilj promicati globalnu važnost provođenja higijene ruku diljem svijeta. Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi (bolničke infekcije) su među najčešćim štetnim događajima koji se javljaju u kontekstu pružanja zdravstvene skrbi.