Svake godine u mjesecu studenom, koji je proglašen Svjetskim mjesecom kvalitete, provode se različite aktivnosti. One su usmjerene promociji kvalitete i razvoju svijesti o važnosti kvalitete u svim područjima društva.


Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) predstavlja predvodnika u aktivnostima promocije i razvoja kvalitete. U mjesecu studenom dodjeljuje Povelju za kvalitetu uglednim gospodarstvenicima, pojedincima i organizacijama.

Temeljem odluke Upravnog odbora Društva, Povelja za kvalitetu u 2022. g. dodijeljena je i medicinskoj sestri KBC – a Sestre milosrdnice. Ovo priznanje dobila je Josipa Čorić, prvostupnica sestrinstva, zbog posebnog doprinosa u edukaciji i prijenosu znanja. Istaknula se u uspostavi i razvoju mentorstva za novozaposlene medicinske sestre/tehničare i primalje KBC – a Sestre milosrdnice.

Razlozi za mentorstvo su brojni, a najvažnije je njegov doprinos u osiguranju sigurne i kvalitetne skrbi pacijentima za što su neophodne kompetentne medicinske sestre i primalje. Osim toga, kod ulaska u proces rada kod novozaposlenih osoba ključna je spremnost za preuzimanje odgovornosti i dužnosti. Prijelazno razdoblje u kojem se oni nalaze prepoznato je kao vrijeme značajnog stresa. Tada medicinske sestre/primalje nastoje osnažiti stečena znanja i vještine i usavršiti se za rad u novom radnom okruženju te im je važna podrška i pomoć mentora.

Zahvaljujući trudu i entuzijazmu medicinske sestre Josipe Čorić od listopada 2021. godine do danas edukaciju za mentora novozaposlenih medicinskih sestara prošlo je 112 osoba. Osposobljeni mentori danas brinu o velikom broju novozaposlenih medicinskih sestara i primalja koje se i dalje kontinuirano zapošljavaju.

Ovakav način rada garancija je sigurnosti i kvalitete usluga koje pacijentima naše ustanove pružaju medicinske sestre i primalje. Vidljive su i druge prednosti, a između ostalog to je i zadovoljstvo ne samo kod novozaposlenih djelatnika, već i mentora.

Sve su to razlozi zbog kojih je HDK prepoznalo ovaj doprinos edukaciji i prijenosu znanja te medicinskoj sestri KBC-a Sestre milosrdnice, Josipi Čorić, dodijelilo Povelju za kvalitetu.

Izvješće pripremila: Željka Benceković, mag. med. techn.

CategoryOpćenito