Valentina Ješić, mag. med. techn. 1

1 Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10 000 Zagreb

SAŽETAK

Praćenje vitalnih funkcija anesteziranog pacijenta od životne je važnosti s obzirom na rizik koji sa sobom nosi sama anestezija kao i vrsta kirurškog zahvata kojoj je pacijent podvrgnut. Upravo zbog toga se za osnovni cilj praćenja vitalnih funkcija uzima prevencija patofizioloških zbivanja. Prijeoperacijski i perioperacijski nadzor osiguravaju pravovremenu detekciju odstupanja pa shodno tome i potrebnu intervenciju, što rezultira povećanjem kvalitete zdravstvene njege i brži oporavak pojedinca. Perioperacijska strategija ovisi o nizu čimbenika, a osnovni cilj joj je omogućiti potrebnu anesteziju uz hemodinamsku stabilnost i odgovarajuću oksigenaciju pacijenta. Osim standardnim i u praksi najčešće korištenim tzv. tehničko-tehnološki monitoringom, vitalne funkcije moguće je pratiti i auskultacijom, palpitacijom i opservacijom. Alternativan način procjene vitalnih funkcija često nije dovoljno objektivan no uvijek je dostupan pa se s toga nerijetko u hitnim stanjima i primjenjuje. Svakom pacijentu podvrgnutom operativnom zahvatu nužno je osigurati osnovni monitoring vitalnih parametara koji uključuje postavljanje EKG-a, mjerenje vrijednosti krvnog tlaka (invazivnim ili neinvazivnim metodama), praćenje stanja svijesti, mjerenje tjelesne temperature te mjerenje zasićenosti krvi kisikom (najčešće pulsna oksigenacija i kapnometrija).

Ključne riječi: anestezija, monitoring, vitalne funkcije

Cijeli rad dostupan je na zahtjev kod autora.*