Od 27. do 29.10. 2022., u Amadria Conference Park, Opatija, održao se godišnji kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a i Kongres medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije.

Iz Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, na kongresu je bilo 7 medicinskih sestara – medicinskih tehničara iz Odjela za vaskularnu kirurgiju i Odjela operacijskog bloka te vaskularni kirurzi. Naše medicinske sestre – medicinski tehničari bili su aktivni predavači ili su predstavili svoje postere.

U nastavku se nalazi popis stručnih predavanja i poster prezentacija:

1. Znanje o prevenciji bolničkih infekcija i mjerama kontaktne izolacije, Kristina Žužul
2. Komunikacijske vještine u radu zdravstvenih djelatnika, Denis Šoštarek
3. Dijabetičko stopalo, prikaz slučaja, Leon Ptičar
4. Uzročno-posljedična veza s amputacijama kao krajnjim ishodima liječenja kod bolesnika sa šećernom bolesti, Marija Bošnjak
5. Komunikacijske vještine, Anela Ležaić, Ada Švigir
6. Važnost i uloga operacijske medicinske sestre / tehničara tijekom karotidne endarterektomije, Marija Bolotin, Martin Bašić

Kao i prethodnih godina, i ove smo godine imali priliku sudjelovati i razmijeniti iskustva sestrinske prakse iz područja vaskularne kirurgije s medicinskim djelatnicima svih bolničkih zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske i Slovenije. Posebno su korisne bile radionice o suvremenom zbrinjavanju kroničnih rana i predavanja o hiperbaričnoj oksigenoterapiji , kao i stručna predavanja medicinskih sestara – instrumentarki o novim procedurama u intervencijskoj radiologiji.

Zahvaljujemo Ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na podršci u odlasku na ovu korisnu edukaciju.

Čestitke našim medicinskim sestrama – instrumentarkama, Aneli Ležaić i Adi Švigir, čiji je poster proglašen najboljim u sestrinskoj kategoriji.

Izvješće pripremila: Elzika Radić

CategoryOpćenito