U sklopu projekta “Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine” u Stubičkim Toplicama u razdoblju od 17. do 20. rujna 2021. godine održala se edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu. Na edukaciji su iz Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice sudjelovale Daliborka Čolić, Maja Mrgan, bacc. med. techn., Luka Ferega, medicinski tehničar i Krunoslav Katanić, medicinski tehničar koji su prisustvovali nizu stručnih predavanja, radionica i vježbi uz pomoću kojih su stjecali znanje i vještine o osnovama trijaže. Zadnjeg dana pristupili su pismenoj i praktičnoj provjeri znanja.

Medicinske sestre i tehničari koji sudjeluju u procesu trijaže trebaju imati kliničkog znanja, iskustva, ali i sposobnost kritičkog razmišljanja u okolnostima kada su dobivene informacije nedostupne ili nepotpune. Na temelju pacijentovih tegoba i mehanizma ozljede, procjene dišnog sustava, disanja, cirkulacije te stanja svijesti (ABCD procjene) dodjeljuje se trijažna kategorija kojom se procjenjuje dozvoljeno i očekivano vrijeme čekanja pregleda liječnika i liječenja pacijenta.

Završetkom edukacijskog programa medicinske sestre i tehničari stječu znanja i vještine koje će primjenjivati u procesu trijaže odraslih, djece i trudnica te prilikom trijaže psihičkog zdravlja. Kompetencije stečene tijekom edukacijskih vježbi obnavljaju se svake tri godine. Uz četiri medicinskih sestara i tehničara Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, edukaciji je prisustvovalo i dvadeset i šest djelatnika objedinjenih hitnih bolničkih prijema iz cijele Hrvatske.

Bila je to izvrsna prilika za razmjenu i širenje znanja i iskustva.

Pripremio: Krunoslav Katanić, medicinski tehničar

Write a comment:

Your email address will not be published.