U okviru projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine u Stubičkim Toplicama, od 24. rujna do 27. rujna 2021. godine, održana je vježba edukacijskog programa EP5 za medicinske sestre i tehničare koji rade u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima (OHBP). Cilj projekta je održavanje i usavršavanje znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine…

U sklopu projekta “Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine” u Stubičkim Toplicama u razdoblju od 17. do 20. rujna 2021. godine održala se edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu. Na edukaciji su iz Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice sudjelovale Daliborka Čolić, Maja Mrgan, bacc. med. techn., Luka Ferega,…