tjedan sestrinstva i primaljstva

Vratimo se osnovama: uloga sestara za kontrolu bolničkih infekcija u borbi protiv COVID-19

Kada je Svjetska zdravstvena organizacija 2020. godinu proglasila Međunarodnom godinom medicinskih sestara i primalja, nije mogla predvidjeti zdravstvenu krizu koja će zahvatiti svijet. Opširnije