Terapijska hipotermija u postreanimacijskom sindromu

Sažetak:

Uz svakodnevni napredak hitne i intenzivne medicine na području reanimatologije i dalje gotovo nerješivi problem predstavlja oporavak centralnog živčanog sustava (CŽS-a) nakon srčanog zastoja. Zna se da nakon pet i više minuta cirkulatornog zastoja dolazi do trajnih tj. ireverzibilnih oštećenja moždanih stanica uzrokovanih ishemijom i hipoperfuzijom. Uspješnom kardiopulmonalnom reanimacijom (KPR) unesrećenom se uspijeva uspostaviti spontana cirkulacija (ROSC-return of spontaneous circulation) ali stanje svijesti ostaje poremećeno. Takvi pacijenti se nalaze u cerbralnom postreanimacijskom sindromu sa vrlo niskim Glasgow coma score (GCS), od 3-9 uzrokovano globalnim ishemijskim oštećenjem mozga.

Opširnije

Predavanja za medicinske sestre/tehničare i fizioterapeute rujan 2016.g. – siječanj 2017.g.

Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u suradnji s Klinikom za bolesti srca i krvnih žila organizira niz predavanja od rujna 2016.g. do siječnja 2017.g.

Teme predavanja će biti prilagođena medicinskih sestrama/tehničarima i fizioterapeutima te će biti bodovane sukladno pravilniku o bodovanju HKMS i HKF.

Kotizacija se ne naplaćuje. Opširnije

Izviješće s tečaja za medicinske sestre i tehničare: „Specifičnost bolesnika s terminalnim bubrežnim zatajenjem“

Pripremila: Gordana Novaković mag.med.techn.

Dana 02.06.2016. godine medicinske sestre/tehničari Zavoda za nefrologiju i dijalizu, Klinike za unutarnje bolesti KBC Sestre milosrdnice, održali su tečaj III kategorije naziva: „Specifičnost bolesnika s terminalnim bubrežnim zatajenjem“. Za organizaciju  tečaja zaslužne su: Mira Pavličić dipl.med.techn., Marica Prša bacc.med.techn. i Gordana Novaković mag.med.techn., koja je bila i voditelj tečaja. Stručni odbor činili su: Doc.dr.sc. Draško Pavlović i Cecilija Rotim mag.med.techn.

Opširnije

Zdravstvena njega ovisnika o opijatima u apstinencijskoj krizi

Pripremila: Zvjezdana Roginić, bacc.med.techn.

Problem ovisnosti i zlouporaba psihoaktivnih tvari  jedan je od većih problema današnjeg suvremenog svijeta čije se posljedice odražavaju na pojedincu, obitelji i cijelom društvu. Štetno djelovanje  droga ostavlja posljedice na cjelokupnu osobu ali i na njeno okruženje.

Opširnije

Poziv na konferenciju Alumni kluba Zdravstvenog veleučilišta

Poštovani,
odjel strukovnog razreda sestrinstva Alumni kluba Zdravstvenog veleučilišta, u suradnji s Katedrom za zdravstvenu njegu Zdravstvenog veleučilišta, poziva Vas na jednodnevnu konferenciju za medicinske sestre i tehničare, koja će se održati 28. rujna 2016. / Dvorana 2 / Zdravstveno veleučilište, Mlinarska cesta 38, Zagreb, sa slijedećim programom:

Opširnije

Intervencije medicinske sestre kod bolesnika s tumorom kralježnične moždine

Tumori kralježnične moždine čine samo otprilike 10 % svih tumora središnjeg živčanog sustava, ali predstavljaju specifičnu skupinu bolesnika i zahtijevaju visoko educiranu medicinsku sestru/tehničara i dobar timski rad. Bolesnici s tumorima kralježnične moždine razlikuju se po segmentiranoj razini tumora i simptomima koji variraju od smetnji sfinktera, boli, pa sve do senzornog i motornog  deficita. Opširnije

TEČAJ II kategorije za medicinske sestre i tehničare „Multidisciplinarni postupak prevencije i skrbi dekubitalnog oštećenja“

sllika tečajPoštovani,

dana 29. rujna 2016.g. u Multimedijskom centru KBC Sestre milosrdnice, održati će se tečaj za medicinske sestre/tehničare naziva: “Multidisciplinarni postupak prevencije i skrbi dekubitalnog oštećenja”

Opširnije

3. Kongres PNAE (Paediatric Nursing Associations of Europe) Portugal, Porto, Escola Superior de Enfermagem do Porto

Pripremile: Kristina Kužnik, mag. med. techn.; Jadranka Pavlić, bacc. med. techn.

      U Portu se od 26. do 27.svibnja 2016.g. održavao 3. Kongres PNAE ( Paediatric Nurses Associations of Europe). Na Kongresu je sudjelovalo oko 130 medicinskih sestara i tehničara iz 16- tak zemalja Europe, te 10-tak medicinskih sestara iz SAD-a.

Opširnije