U kongresnom centru Gervais, u Opatiji, od 9. do 12. lipnja 2022., održao se tradicionalni kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara „ Sestrinstvo bez granica“.
Sudjelovala su 33 stručna društva HUMS-a. Predavanja su bila podijeljena po sekcijama.

Ovogodišnje teme kongresa bile su:
– Utjecaj digitalizacije na sestrinsku praksu
– Napredna sestrinska praksa
– Zakonska regulativa i obrazovanje medicinskih sestara
– Medicinske sestre i tehničari kao radna snaga

Na kongresu je ujedno proslavljena i 95-a godišnjica kontinuiranog rada ove najstarije sestrinske nacionalne Udruge.
Medicinske sestre Klinike za kirurgiju, KBC-a Sestre milosrdnice, aktivno su sudjelovale s tri predavanja u sekciji Društva za ubrzani oporavak nakon operacijskog zahvata. Teme predavanja bile su:
– Suradljivost amputiranog bolesnika pri primjeni nutricijskog pripravka, Karmen Tominac
– Važnost NRS nutritivnog probira na kirurškom odjelu, Elzika Radić
– Sestrinski postupci kod bolesnika s dekubitusom s naglaskom na nutriciju, Petra Špigelski

Slobodno vrijeme između predavanja iskoristili smo za razmjenu iskustva u sestrinskoj praksi te za uspostavu kontakata s medicinskim sestrama iz svih zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske.

Izvješće pripremila: Elzika Radić, dipl. med. techn.

CategoryUncategorized