Psihomotorni rast i razvoj djece predškolske dobi

Pripremila: Viktorija Benčić, bacc.med.techn (Centar za hitni prijem)

Kontakt: e-mail: bencic.viktorija@gmail.com

Sažetak

Uvod: Najvažnije razdoblje u djetetovom životu je upravo predškolsko razdoblje. To je razdoblje obilježeno ubrzanim rastom i razvojem. Rast označava promjene u veličini koje su rezultat povećanja postojećih stanica.

Razvoj označava sazrijevanje organa i organskih sustava, sazrijevanje biokemijskog sustava te sazrijevanje tkiva i funkcija. Rast i razvoj su stalni i dinamični procesi koji se odvijaju od začeća do pune zrelosti prema određenom redoslijedu koji je približno isti kod svih. Zdravi rast i razvoj preduvjet su za zdravu populaciju.

Metode: Tijekom izrade završnog rada provedeno je istraživanje u dječjem vrtiću Bubamara, Kneginec Gornji. Istraživanje je provedeno kako bismo dobili uvid u saznanja roditelja o psihomotornom rastu i razvoju, njihov pogled na predškolsko razdoblje te  njihove korake koje oni poduzimaju kako bi što bolje potaknuli psihomotorni rast i razvoj. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 40 roditelja, 20 roditelja djece dobi od dvije do tri godine te 20 roditelja djece dobi od četiri do šest godina.

Rezultati: Rezultati istraživanja su prikazali kako postoje razlike u razmišljanju među roditeljima, tako jasno možemo uočiti roditeljsku zabrinutost u svezi normalnog razvoja kod starije djece, dok su roditelji mlađe djece opušteniji u njihovim ranijim godinama razvoja.

Diskusija: Glavni cilj ovog rada je opisati psihomotorni rast i razvoj, prikazati normalan rast i razvoj te objasniti najčešća odstupanja koja je potrebno na vrijeme prepoznati. Kompleksno razdoblje rasta i razvoja započinje samim začećem, traje sve do kraja adolescencije s različitim intenzitetom ovisno o razvojnom periodu. U samom praćenju rasta i razvoja, pravilan odnos i pravodobna stimulacija potpomažu i na određeni način ubrzavaju pojedine periode razvoja.  U završnom radu opisano je predškolsko razdoblje koje je jedno od intenzivnih razvojnih perioda. U samo radu prikazan je tjelesni, motorički, kognitivni razvoj, emocionalni  i socijalni razvoj djeteta u ovom razdoblju. Unutarnji, ali i vanjski čimbenici kao i uloga roditelja te odgajatelja utječu na dinamiku rasta i razvoja. U radu su  prikazani  i pojedini aspekti predškolskog odgoja kao što su razvoj govora, motorike, likovnih i glazbenih vještina, socijalnih vještina.

Zaključak: Vrlo je važno osvijestiti da će pravilan rast i razvoj u predškolskom periodu imati značajan utjecaj na daljnje etape djetetova razvoja.

U radu (dostupnom kod autora) mogu se pronaći druge korisne informacije vezane uz važno razdoblje psihomotornog rasta i razvoja.