Predstavljamo sestrinstvo Klinike za urologiju

OKlinika za urologiju je najstarija urološka djelatnost u Republici Hrvatskoj, pa tako i urološko sestrinstvo ima dugu i osebujnu povijest.

Danas Klinika za urologiju KBC „Sestre milosrdnice“ predstavlja modernu medicinsku kliniku tercijarne zdravstvene skrbi u kojoj se obavljaju složeni zahvati iz urološke prakse. Od 1998. godine Klinika je Referentni centar  Ministarstva zdravstva za bolesti  prostate u RH, a 2011. godine Europski urološki odbor (European Bord of Urology) izdao je našoj Klinici akreditaciju i time je postala jedan od priznatih edukacijskih centara. Urologija je kirurška grana medicine i vrlo dinamična struka koja je podložna  gotovo svakodnevnim promjenama u smislu poboljšanja i unapređenja dijagnostičkih postupaka i novih načina liječenja uroloških bolesnika.

Klinika za urologiju ima tri operacijske sale, petnaest  dvokrevetnih moderno uređenih apartmana, osam kreveta za postoperativno  zbrinjavanje bolesnika, dva kreveta i četiri sjedeća mjesta u dnevnoj bolnici. Danas na Klinici za urologiju radi trideset i devet medicinskih sestara i pet medicinskih tehničara. Od toga je osam sestara prvostupnica i šest sestara / tehničara  koji pohađaju studij sestrinstva. Dvije medicinske sestre prvostupnice su i mentori pripravnicima koji se educiraju na našoj klinici.

Ustrojstvene jedinice Klinike za urologiju su:

  • Poliklinika, Dnevna bolnica i Jedinica za izvantjelesno mrvljenje kamenaca (ESWL).

U sklopu Poliklinike su slijedeće ambulante: Opća ambulanta, Hitna urološka ambulanta, Androloška ambulanta, Uroonkološka ambulanta, Ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu urologiju, Ambulanta za uroginekologiju, Ambulanta za urolitijazau i Ambulanta za urodinamiku.

  • Klinička jedinica – operacijski blok
  • Specijalistički zavod za bolesti prostate
  • Zavod za endourologiju
  • Zavod za opću i plastično – rekonstruktivnu urologiju

Tijekom godine u našim se ambulantama pregleda oko 30 000 bolesnika, a na bolničko liječenje i u Dnevnu bolnicu se zaprimi oko 3 500 bolesnika, od kojih se operativno liječi oko 2 000 bolesnika.

Urološko sestrinstvo grana je kirurškog sestrinstva, a podrazumijeva poznavanje i sudjelovanje u dijagnostici,  perioperativnu zdravstvenu njegu, edukaciju bolesnika i obitelji, skrb o ranama, skrb o boli, i brojne druge sestrinske aktivnosti.

Od medicinske sestre na klinici za urologiju se zahtjeva široka lepeza teorijskog i praktičnog znanja. Uz poznavanje zdravstvene njege kirurških bolesnika važna su i specifična znanja potrebna za zbrinjavanje urološkog bolesnika. Medicinska sestra na klinici za urologiju osim uobičajenih standardnih postupaka primjenjuje i specifične postupke zbog posebnosti perioperativne njege uroloških bolesnika.

Sestrinstvo Klinike za urologiju prati zahtjeve struke koji se podrazumijevaju primjenu  procesa zdravstvene njege i sestrinske dokumentacije, povećanje broja medicinskih sestara sa studijem sestrinstva kao i različite oblike njihova trajnog usavršavanja. Danas je medicinska sestra na Klinici za urologiju  kompetentna, energična, inovativna, profesionalna i spremna na nove izazove.

Cilj skrbi za urološkog bolesnika je pružanje kvalitetne zdravstvene njege kao doprinos  cjelokupnom liječenju i oporavku zbog sve kraćeg trajanja bolničkog liječenja i bržeg povrataka bolesnika u obitelj i zajednicu. [A.R.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *