Medicinske sestre KBC Sestre milosrdnice na 5. Kongresu HUMS-a s međunarodnim sudjelovanjem

kbcsm izvjesce opatija hums 2015 (9)Pripremila: Željka Benceković, dipl.med.techn.

U Opatiji se od 09. do  11. listopada 2015.g. održavao 5. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara, pod sloganom:  „Sestrinstvo bez granica!“.  U okviru Kongresa održan je i sastanak predstavnika udruga medicinskih sestara  zemalja srednje, južne i jugoistočne Europe.

U organizaciju ovog stručnog skupa su, osim Hrvatske udruge medicinskih sestara, bili uključeni i: Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Hrvatski nacionalni savez sestrinstva i  Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara.

Pokrovitelji Kongresa bili su: Predsjednica Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Sveučilište u Zagrebu/Medicinski fakultet i Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, a prisutne je svojim dolaskom počastila i dr. Judith Shamian, uvažena predsjednica Međunarodnog Vijeća medicinskih sestara.

Teme Kongresa bile su:

 1. Edukacija medicinskih sestara danas
 2. Vodstvo i mentorstvo u sestrinstvu
 3. Sigurnost pacijenata
 4. Sigurna radna okolina

Nakon pozdravnih govora, prigodom otvorenja Kongresa, održana je revija sestrinskih uniformi, naziva: „Žive slike iz povijesti sestrinstva“.

Osim plenarnih predavanja održani su i simpoziji stručnih društava HUMS-a:

 • SIMPOZIJ DRUŠTVA GLAVNIH SESTARA
 • SIMPOZIJ PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA
 • 1. SIMPOZIJ DRUŠTVA ZA POVIJEST SESTRINSTVA I 3. SIMPOZIJ DRUŠTVANASTAVNIKA ZDRAVSTVENE NJEGE
 • SIMPOZIJ DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIČARA I FIZIOTERAPEUTAU REUMATOLOGIJI I REHABILITACIJI
 • SIMPOZIJ INFEKTOLOŠKOG DRUŠTVA: „Infekcije multirezistentnih uzročnika – standardne mjere zaštite“
 • 7. SIMPOZIJ DRUŠTVA OFTALMOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
 • SIMPOZIJ DRUŠTVA ZA HOSPICIJSKU I PALIJATIVNU ZDRAVSTVENU NJEGU: „Hospicijska i palijativna zdravstvena njega“
 • SIMPOZIJ KIRURŠKOG DRUŠTVA
 • 4. SIMPOZIJ DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA ŠKOLSKE I SVEUČILIŠNEMEDICINE: „Sestrinska skrb školske djece i mladeži“
 • 2. SIMPOZIJ DRUŠTVA ZA KVALITETU: „Sigurnost kao imperativ kvalitetne zdravstvene usluge“ S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
 • SIMPOZIJ PSIHIJATRIJSKOG DRUŠTVA
 • SIMPOZIJ DRUŠTVA NEFROLOGIJE, DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE BUBREGA
 • 10. SIMPOZIJ DRUŠTVA PATRONAŽNIH SESTARA: “ Multidisciplinarni pristup patronažne sestre promociji zdravlja i prevenciji bolesti”
 • SIMPOZIJ DRUŠTVA ZA DIJABETES, ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA „Ddebljina i osteoporoza“

Stručna društva HUMS-a predstavila su svoj rad kroz prezentacije postera, a izloženi su i ostali posteri u skladu s temama Kongresa te prikazivani filmovi: „Svjedočanstva medicinskih sestra Lipika u Domovinskom ratu“  i „ Noć knjige 2015.“

Kongresu je prisustvovao veliki broj medicinskih sestara KBC Sestre milosrdnice, koje su sudjelovale aktivno i pasivno.  U organizacijskom i stručnom odboru bile su: Kristina Kužnik, predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a i Zinka Bratuša, predsjednica Psihijatrijskog društva HUMS-a. Aktivno su sudjelovale i kroz brojna predavanja.

U bloku plenarnih predavanja koja se odnosila na temu:  Sestrinska edukacija danas, održano je predavanje naziva: „Sestrinska edukacija medicinskih sestara u KBC Sestre milosrdnice“,autora: Benceković Ž., Režek B., a u sklopu predavanja  vezanih uz temu: Sigurnost bolesnika, predavanje naziva: „Pogreške u svakodnevnom radu medicinskih sestara koje utječu na sigurnost bolesnika“, autora: Kužnik K., Kralj Kovačić E.

U sklopu  7. Simpozija društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara s međunarodnim sudjelovanjem održano je predavanje naziva: „Kompetencije medicinske sestre u oftalmologiji“, autora: Duh Đ., Rede Samardžić A., Tomašić Đ.

Na Simpoziju psihijatrijskog društva medicinske sestre KBC Sestre milosrdnice održale su brojna predavanja naziva:

 • Suradna psihijatrija u sestrinstvu“,  autora: Bratuša Z., Horčička T. , Gurović A.
 • Hepatitis C kao komorbiditet ovisnosti“, autora: Božinović E.  De Lai LJ.
 • Poremćaji u jedenju“, autora: Gurović A., Horčička T., Bratuša Z.
 • Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika s limbičkim encefalitisom – prikaz slučaja“, autora: Josipović N.
 • te poster naziva: „Povijest psihijatrijskog sestrinstva“, autora: Gajski A.

Tijekom Simpozija društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma „Debljina i osteoporoza“, održano je predavanje naziva: „ Uloga medicinske sestre u edukaciji bolesnika s osteoporozom“, autora: Žanko J.

Na redovitoj godišnjoj skupštini  Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara, održanoj za vrijeme Kongresa, za predsjednicu Društva izabrana je Đurđica Duh iz KBC Sestre milosrdnice.

I kroz sudjelovanje na ovom Kongresu medicinske sestre KBC Sestre milosrdnice su pokazale koliko su aktivne u svom   profesionalnalnom djelovanju,  a sve u cilju vlastitog razvoja, ali i s ciljem razvoja profesije i ustanove u kojoj su zaposlene.