Izvještaj sa 6. Simpozija medicinskih sestara i tehničara nefrologije, dijalize i transplantacije i BANTAO 12th Diatransplant 2015 Congressa

kbcsm opatija izvjestaj dijaliza 2015 (2)Pripremila: Gordana Novaković,  mag. med. techn.

U Opatiji, u hotelu 4 Opatijska cvijeta, je od 15. do 18. listopada 2015. godine održan 6. Simpozij medicinskih sestara i tehničara nefrologije, dijalize i transplantacije.

Ovom međunarodnom simpoziju prisustvovale su sestre Odjela hemodijalize, Zavoda za nefrologiju i dijalizu, KBC Sestre milosrdnice, a sudjelovale su i medicinske sestre iz drugih zdravstvenih ustanova iz naše zemlje te medicinske sestre s područja Balkana (Crna Gora, Srbija, Makedonija, BiH).

Teme koje su bile zastupljene na Simpoziju odnosile su se na: transplantaciju, akutne bubrežne ozljede, peritonejsku  dijalizu i hemodijalizu.

U okviru Simpozija održan je jednodnevni tečaj naziva: „PREHRANA BUBREŽNIH BOLESNIKA“, koji je započeo predavanjima naših poznatih nefrologa, kao i drugih liječnika i nutricionista. Nakon toga nastavljena je praktična radionica radom u malim grupama koja je uključivala vježbe: slaganja jelovnika, bioimpedanciju, antropološka mjerenja, tumačenja deklaracija, osnove paranteralne prehrane. Simpozij je završen pismenim ispitom i dodjelom potvrdnica.

Medicinske sestre Zavoda za nefrologiju i dijalizu, KBC Sestre milosrdnice koje su sudjelovale na Simpoziju su: Ban Špoljar Ivana, Truhan Zvjezdana s predavanjem: „Intervencije medicinske sestre u izvođenju peritonejske dijalize-psihološka podrška“ te Gordana Novaković s predavanjem naziva: „Mineralno koštani poremećaj i kronična bol u bolesnika na dijalizi“.

Zanimljiva predavanja bila su iz svih područja jer su se odnosila na teme koje su od velike važnosti za bolesnike na dijalizi i za kvalitetu njihovih života. Naglasak je bio na prehrani kao važnom faktoru njihova liječenja. S obzirom na brojna ograničenja u prehrani bubrežnih bolesnika, koja predstavljaju veliki problem u njihovom svakodnevnom životu, ovaj Simpozij predstavlja veliki doprinos kvalitetnijem pružanju zdravstvene skrbi za naše bolesnike. Osim toga, treba istaknuti i važnost razmjene iskustava s kolegama ostalih centara za dijalizu.

Na kraju Simpozija je održana i godišnja skupština Društva nefrologije, dijalize i transplantacije HUMS-a na kojoj je podneseno izvješće o radu i izvješće o sudjelovanju na kongresu EDTNA/ERCA (European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association – multidisciplinarno udruženje u skrbi za bubrežne bolesnike) koji je održan u rujnu u Dresdenu, Njemačka.