Izvještaj s 1. Kongresa uroloških medicinskih sestara i tehničara

3 naslovnicaPripremile: Drita Lisjak, bacc.med.techn., Alma Redžepagić, bacc.med.techn., Klinika za urologiju

U Umagu je od 16. do 19. listopada 2013. godine održan 5. Hrvatski urološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem u sklopu kojega je održan 1. Kongres uroloških medicinskih sestara i tehničara. Na ovom Kongresu obuhvaćene su teme iz područja urološke onkologije , transplantacije bubrega, andrologije, urolitijaze, te primjene minimalno invazivnih zahvata u urologiji. Na Kongresu je bilo prisutno dvjestotinjak sudionika, od toga pedesetak medicinskih sestara i tehničara.

Na 1. Kongresu uroloških medicinskih sestara i tehničara sudjelovale su sestre i tehničari većine uroloških klinika, odjela i zavoda iz cijele Hrvatske. Prezentirano je 28 stručnih radova, a sa Klinike za urologiju, KBC-a Sestre milosrdnice, pet medicinskih sestara aktivno je sudjelovalo i prezentiralo svoje radove sa slijedećim temama:

Zdravstvena njega bolesnika kod površinskog karcinoma mokraćnog mjehura, Jadranka Hodak, bacc.med.techn.

  • Inkontinencija mokraće kod žena, Marija Gorički, bacc.med.techn.
  • Osobitosti bolničkih infekcija mokraćnog sustava kod bolesnoka s urinarnim kateterom, Ana Stipančić, bacc.med.techn.
  • Perioperativna zdravstvena njega bolesnika nakon perkutane nefrolitotripsije (PCNL), Drita Lisjak, bacc.med.techn.
  • Perioperativna zdravstvena njega bolesnika oboljelog od karcinoma prostate, Alma Redžepagić, bacc.med.techn.

 Glavna obilježja ovog Kongresa bila su: kvalitetna predavanja, razmjena iskustava, nova poznanstva,  pozitivno ozračje i lijepa druženja.