Intervencije medicinske sestre kod bolesnika s tumorom kralježnične moždine

Tumori kralježnične moždine čine samo otprilike 10 % svih tumora središnjeg živčanog sustava, ali predstavljaju specifičnu skupinu bolesnika i zahtijevaju visoko educiranu medicinsku sestru/tehničara i dobar timski rad. Bolesnici s tumorima kralježnične moždine razlikuju se po segmentiranoj razini tumora i simptomima koji variraju od smetnji sfinktera, boli, pa sve do senzornog i motornog  deficita.

Osim standardne predoperacijske pripreme, kod ovih bolesnika se provodi priprema za različite invazivne i neinvazivne pretrage. Medicinska sestra/ tehničar pri uzimanju anamneze procjenjuju opće stanje bolesnika, kontrolu sfinktera, senzorne i motorne funkcije, bol, vitalne znakove, postojanje komorbiteta te uzimanje lijekova. Izuzetno važna je i procjena psihičkog stanja bolesnika, a u pripremu za operativni zahvat treba uključiti i obitelj. Obavještavati bolesnika o planiranim pretragama i koristiti jezik i terminologiju koju razumije, pokazati pritom stručnost i ponuditi pomoć pri obavljanju svakodnevnih radnji te poticati samostalnost. Pri tome je važno sačuvati dostojanstvo i privatnost bolesnika.Pored standardnih postupaka kod operiranog bolesnika poput kontrole operacijske rane, krvarenja i drenaže, vitalnih znakova, bitno je pratiti sve motoričke i senzorne funkcije i uspoređivati ga sa preoperacijskim. Zbog toga je od iznimne važnosti pravilno ispunjena sestrinska dokumentacija. Drenažni sistemi moraju biti češće kontrolirani zbog mogućnosti likvoreje i stavljeni na određeni tlak po uputi operatera. U slučaju jačeg krvarenja u drenažnom sustavu ili pojave likvora obavijestiti liječnika.

U procesu poslije operacijskog oporavka sudjeluje i fizioterapeut.Što se ranije započne mobilizirati bolesnika to je manje mogućnosti za komplikacije (poput upale pluća  ili uroinfekta). Pomoći bolesniku odabrati i upotrebljavati pomagala i poticati ga na upotrebu. Izraditi plan gibanja i povećavati mišićnu snagu pritom. Motivirati bolesnika na oporavak i trud unatoč dužem oporavku. Izdvojiti dovoljno vremena za psihičku potporu i razumijevanje stanja u kojem se nalazi. Potrebno je pohvaliti svaki napredak i uspješno obavljeni zadatak. Redovito previjati ranu zbog kontrole hemostaze i pojave infekcije. Pratiti moguće znakove likvoreje.

Dobro educirana i motivirana medicinska sestra/tehničar u znatnoj mjeri može doprinijeti oporavku bolesnika s tumorom kralješničke moždine. Potrebito je redovito educiranje i dobar timski rad kako bi takvi bolesnici dobili adekvatnu pomoć i njegu tijekom boravka na odjelu.

Autor: Zoran Mihić, bacc.med.techn., Klinika za neurokirurgiju, KBC Sestre milosrdnice

Kontakt: zoran.mihic1@gmail.com