Croatia HPH Seminar 2014 „Health Promoting Hospitals & Health Sesvices: Improving health gain for patients, staff and community in Croatia“

croatia hph seminar 2014 sestrinstvo kbcsm naslovnaPripremila: Željka Benceković., dipl.med.techn.

Početkom lipnja, u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , održan je trodnevni seminar. Seminar je organiziran kao rezultat suradnje Međunarodne mreže bolnica koje promiču zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije (The International Health Promoting Hospitals Network/ WHO HPH) i  Zdravstvene mreže zemalja jugoistočne Europe (South-eastern Europe Health Network/SEEHN)  na kojem su prisustvovali predstavnici različitih hrvatskih bolnica.

Međunarodna mreža bolnica koje promiču zdravlje (The International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH) ) osnovana je 1995.g. na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Danas se sastoji od 36 nacionalnih/regionalnih mreža, a u svakoj su najmanje tri bolnice/zdravstvene ustanove , članice.  Brojne bolnice/zdravstvene ustanove uključene su mimo nacionalne/regionalne  Mreže. Međunarodna HPH mreža sačinjena je od više od 950 bolnica/zdravstvenih ustanova iz 41 zemlje.  Inicijativa za bolnice koje promiču zdravlje je nastala unutar Europske unije i proširila se globalno, a  26 članica Mreže su Europske zemlje . Današnji prioriteti u razvoju Mreže u području EU su usmjereni razvoju Jugoistočne Europske mreže zdravlja (SEEHN).

Međunarodna  zajednca je  1999.godine pokrenula inicijativu (Stability Pact for south-eastern Europe/ SEE) za područje jugoistočne Europe kojoj je 2001.g. priključena i zdravstvena komponenta. Tako je nastala South-eastern Europe Health Network (SEEHN) u kojoj je danas 10 zemalja članica. Ova mreža surađuje i osigurava tehničku podršku u različitim zdravstvenim projektima od WHO/Europe.

Prvog dana seminara prisutne su pozdravili predstavnici Ministarstva zdravlja, Regonalnog ureda WHO, HZZO-a, Grada Zagreba, Sveučilišta u Zagrebu, Međunarodne HPH mreže.

Pomoćnica Ministra zdravlja, mr. Dubravka Pezelj Duliba, dr.med, održala je izlaganje naziva: “Zašto su važne bolnice koje promiču zdravlje?”.   Istaknula je da je potreba za promicanjem zdravlja propisana   Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.  Naglasila je I važnost promocije zdravlja u bolnicama što je potrebno uskladiti I s Otawskom poveljom iz 1986 koja navodi da je promocija zdravlja “ osposobljavanje ljudi za preuzimanje kontrole nad svojim zdravljem i unapređenjem svojeg zdravlja.“ Bolnice koje promoviraju zdravlje osim visokokvalitetnih medicinskih usluga i usluga zdravstvene njege promiču zdravlje pacijenata, osoblja, zajednice i brinu o „zdravijoj“ organizaciji. U bolnicama se pruža veliki broj različitih zdravstvenih usluga, one brinu o zdravlju, imaju veliki broj zaposlenika, utječu na pacijente, zajednicu, a važna je i njihova organizacija.  Sve su to razlozi za promociju zdravlja u bolnicama, ali prisutni su i brojni izazovi, istaknuto je u izlaganju.

Prigodno predavanje je održao i tadašnji ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, prim. Siniša Varga, dr.med.dent. U predavanju: „Bolnice koje promiču zdravlje“ osvrnuo se na veliki porast kroničnih bolesti i pojavu novih bolesti modernog doba što naglašava važnost poticanja zdravog načina života. Istaknuo je da je uloga bolnica velika zbog brojnih kontakata pacijenata i zdravstvenih djelatnika, utjecaja na širu populaciju i velikog broja stručnjaka koji su tamo zaposleni. Govorio je i o načinima za unaprjeđenje rada u bolnicama i praćenju njihove učinkovitosti čime će se stvoriti bolnice koje su  konkurentne te promiču zdravlje.

Prof. Hanne Tønnesen,  dr.med, izvršni direktor Međunarodnog tajništva HPH , SZO iz  Suradnog centra Kopenhagen, održala je predavanje naslova: “Kliničko promicanje zdravlja zasnovano na dokazima“.  U izlaganju je naglasila da najbolja HPH praksa uključuje: najbolje dokaze, stručnost osoblja i iskustvo pacijenata. Klinička promocija zdravlja povezuje kliničko liječenje i javno zdravstvo, i važna je u zdravstvenoj skrbi. Dokazano je da loš životni stil utječe na ishode liječenja a da bi se ti rezultati poboljšali potrebno je promicati zdravlje. Iznijela je i rezultate studija kod kirurških pacijenata kojima se to potvrđuje. Govorila je i o dokazima o utjecaju obučenih medicinskih sestara  na smanjenje štetnih navika kod pacijenata te o ulozi pacijenata u aktivnostima promicanja zdravlja.

Voditeljica Ureda WHO u Republici Hrvatskoj, prof. dr. Antoinette Kaic-Rak, govorila je o WHO EU & HPH mreži, njenoj organizaciji i djelovanju, ciljevima i prioritetima.  Prioriteti su usmjereni: uspostavu WHO HPH standarda i indikatora za promociju zdravlja u bolnicama/zdravstvenim ustanovama, učenje i edukaciju o promociji zdravlja, komuniciranje i zagovaranje promocije zdravlja i poticanje istraživanja u tom području.

Gospodin Thor Ben Jensen, tehnički organizator  Međunarodnog tajništva HPH , predstavio je  Međunarodnu mrežu HPH, njezin ustroj , razvoj i organizaciju te upoznao prisutne o tome što  Mreža nudi članovima te koje su njihove obveze.  Osvrnuo se i na radne zadatke (HPH Task Forces) koji se provode u okviru Mreže, radne skupine koje se formiraju, razvoj istraživanja u promociji zdravlja te alate koji su na raspolaganju za promociju zdravlja. U implementacijske alate spadaju: vizija i vrijednosti, strategija HPH, standardi i indikatori, praćenje, kliničke smjernice i edukacija.

Prof.dr.sc. Selma Šogorić, je predstavila SEEHN članice, prioritete i probleme s kojima se susreću.

Prioriteti su usmjereni: poticanju kvalitete zdravstvene skrbi, reorganizacija strukture i aktivnosti zdravstvenih ustanova i povezivanje zdravstvenog sustava,  očuvanje financijske stabilnosti zdravstvenog sustava, smanjenje razlika u zdravstvenom stanju populacije, prevencija i kontrola nezaraznih i zaraznih bolesti, briga o posebno osjetljivim članovima populacije, jačanje menadžmenta u zdravstvu, osnaživanje i bolja iskorištenost zdravstvenih resursa , informatizacija zdravstva i bolja međusobna suradnja na svim razinama. Naglasila je da zemlje članice imaju slične izazove u unaprjeđenju i pružanju zdravstvene zaštite.

Dr Nazih Eldin, director Irskog Centra za promociju zdrvlja govorio je o aktivnostima u svojoj zemlji razvoju mreže za promociju zdravlja vezano uz pušenje, alkohol, pretilost i maligne bolesti, prednostima promocje, uspjesima , izazovima i planovima za budućnost.

Na kraju prvog dana održana je rasprava o važnosti  razvoja HPH u Republici Hrvatskoj  i radionica o iskustvima o promociji zdravlja u zdravstvenim ustanovama.

Drugog dana seminara predstavljenu su WHO HPH standardi koji sadrže 5 standarda (prvi se odnosi na upravljanje promocijom zdravlja, drugi na procjenu pacijenta i utvrđivanje potreba za promocijom zdravlja, treći na informiranje pacijenta i intervencije u promociji zdravlja, četvrti na promociju zdravog radnog okruženja, a peti na kontinuiranu zdravstvenu zaštitu i suradnju.   Uz standarde razvijeno je i 18 indikatora kvalitete. Napisan je “Pririručnik za primjenu i samoprocjenu” koji je preveden i na hrvatski jezik.  Kroz radionicu je uvježbavana primjena standarda i  indikatora u praksi.

Predstavljeni su  HPH Data model,  kao alat za procjenu pacijenta i utvrđivanje njegovih potreba za promocijom zdravlja i HPH Doc Act Model  za dokumentiranje aktivnosti vezanih uz promociju zdravlja. Prisutni su se s alatima upoznali kroz predavanja I radionice. Na kraju drugog dana predstavljeni  ostali HPH resursi , vrste edukacije i razmjene znanja.

Treći dan Seminara predstavljeni su   primjeri  HPH Task Forces koji se provode u pojedinim zemljama (prevencija zdravlja djece i adolescenata, zdravstvena skrb za migrante, HPH i okoliš, poticanje fizičke aktivnosti u zdravstvenim ustanovama, HPH i skrb za stare osobe) i načini njihova provođenja . Prikazana su iskustva u uvođenju WHO HPH projekata u Sloveniji  te na kraju provedena diskusija o mogućnostima za njihovo provođenje u Republici Hrvatskoj.

Iz KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Seminaru su prisustvovale: prim.dr. Ljubica Vazdar, Ksenija Stanić, dipl.med.techn i Željka Benceković, dipl.med.techn.