Author: » Biljana Kurtović

Posts

Izvješće o javnozdravstvenoj akciji “Pričajmo o sepsi”

Dana 10. rujna 2017. godine održana je javnozdravstvena akcija “Pričajmo o sepsi” u suradnji Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije s Kliničkim bolničkim centrom Sestre milosrdnice.