2. kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta

1Pripremila: Željka Benceković, dipl.med.techn.

Procjena je Europske Komisije (The Council Recommendation on Patient Safety) da 8-12% svih pacijenta u zemljama članicama trpi štetu zbog nepotrebnih neželjenih događaja koji su posljedica nedovoljne sigurnosti za pacijenta.

Iz tog se razloga poduzimaju brojni napori, od strane vlada i raznih udruga,  na razini EU, ali i naše zemlje koji će pomoći uspostavljanju kulture sigurnosti za pacijenta u svim zdravstvenim ustanovama i među svim pružateljima zdravstvene zaštite, a u svrhu smanje štete za pacijenta u tijeku zdravstvene zaštite.

Stoga je osnovano i Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenata (HDSP) kao dobrovoljna, neprofitna i neovisna udruga koja okuplja stručnjake za poboljšanje sigurnosti za pacijenta iz svih grupa zdravstvenih profesionalaca, suradnika u zdravstvu, uključujući i predstavnike pacijenata. Glavni cilj HDSP je unapređenje sigurnosti pacijenta.To se, između ostalog, ostvaruje i promoviranjem sigurnosti pacijenata kroz edukativne i stručne skupove.

Dana 14.-15. studenog 2014.g. u Zagrebu, Hotel International, održan je 2. Kongres HDSP pod nazivom: „5 godina nakon prvih preporuka Europskog vijeća za sigurnost pacijenata – prošle, sadašnje i buduće aktivnosti“. Pokrovitelji Kongresa bili su: Ministarstvo zdravlja i Grad Zagreb, a organizator HDSP.

Vodeće teme ovog Kongresa bile su:

● informiranje hrvatskih pružatelja zdravstvene zaštite o uključivanju u europsku referentnu mrežu (European Rerence Networks);
● Kako razriješiti medicinske greške u bolnicama – europske prakse;
● Objava nacionalnih smjernica za identifikaciju i verifikaciju pacijenata;
● Sigurnosne prakse u hrvatskim bolnicama.

U 1. bloku predavanja naziva:“Politike za sigurnost pacijenata“, sudjelovali su predstavnici Europske komisije, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)  i Gradskog ureda za zdravstvo.  Predstavljene su europske politike i inicijative kao i direktive i preporuke vezane za sigurnost pacijenata te je predstavljena europska referentna mreža. Opisana je uloga HZZO-a i načini kojima se potiče kvaliteta i sigurnost pacijenata te prikazano istraživanje o kulturi sigurnosti koje je provedeno u ustanovama koje su u vlasništvu grada Zagreba. U okviru ovog  bloka predstavnici radne skupine  predstavili su nacionalne smjernice za identifikaciju pacijenata, a održan je i mini simpozij o upravljanju u bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Budući da je pokret za sigurnost pacijenta multidisciplinaran posebni dio Kongresa bio je posvećen  pitanjima medicinskog prava. U drugom bloku organiziran je okrugli stol naziva: „Pravo u zdravstvenoj zaštiti, profesionalna odgovornost-pitanja i odgovori“. Stručnjaci koji se bave pravom i osiguranjem od odgovornosti obrazlagali su pitanja profesionalne odgovornosti, izvještavali o novostima u novom Obiteljskom zakonu, ugovorima i rizicima u osiguranju, prikazana je praksa kod nastanka incidenta u bolnici, a izneseni su i primjeri iz sudske prakse. Predstavnici  iz Ujedinjenog kraljevstva govorili su o iskustvima vezanim za sigurnost pacijenata u Velikoj Britaniji i međunarodnoj akreditaciji kao alatu za unaprjeđenje sigurnosti.

U trećem bloku predavanja održanih prvog dana Kongresa  teme su se odnosile na „Sigurnost pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ a raspravljalo se o zdravstvenoj pismenosti i unaprijeđeniju sigurnosti.

Drugog dana Kongresa održane su dvije radionice. U prvoj radionici naziva: „Sigurnost pacijenata u bolničkim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj“ predstavljen je PaSQ projekt u okviru europske mreže za sigurnost i kvalitetu zdravstvene skrbi  (European Union Network for Patient Safety and Quality of Care, Joint Action).  Fokus projekta je na dijeljenju informacija, iskustva i primjeni dobrih praksi za unaprijeđenje kvalitete i sigurnosti paijenata. Opisana je provedba međunarodnog akreditacijskog  procesa u specijalnoj bolnici “Magdalena”, i prikazan način informatičkog praćenja i analize pokazatelja sigurnosti u KBC Rijeka. Predstavnica Društva  za kvalitetu  HUMS-a  održala je predavanje u kojem je opisala ulogu medicinskih sestara u sigurnosti pacijenata, a  u okviru ove radionice održan je i satelitski simpozij vezan uz kontrolu bolničkih infekcija  i automatsku dekontaminaciju prostora.

U nastavku radionice prikazane su sigurnosne prakse u različitim bolnicama (neakutne i specijalne),  prikazana je akreditacija bolnice u Slovenijii te naglašena važnost sigurnosti u dijagnostičkim službama, u upravljanju lijekovima te istaknuta uloga svakog zaposlenika i važnost upravljanja ljudskim potencijalima.

Za vrijeme Kongresa dodijeljena je i 2. Godišnja nagrada za unapređenje sigurnosti pacijenata.

Iz KBC Sestre Milosrdnice Kongresu su prisustvovali: Dr. Lidija Dežmalj Grbelja iz Klinike za neurologiju, Dr. Petar Brkić iz Klinike za kirurgiju, Ksenija Stanić, dipl. med. techn.  iz Klinike za tumore i Željka Benceković, dipl.med.techn iz Ureda za kvalitetu.