Terapijska hipotermija u postreanimacijskom sindromu

Sažetak:

Uz svakodnevni napredak hitne i intenzivne medicine na području reanimatologije i dalje gotovo nerješivi problem predstavlja oporavak centralnog živčanog sustava (CŽS-a) nakon srčanog zastoja. Zna se da nakon pet i više minuta cirkulatornog zastoja dolazi do trajnih tj. ireverzibilnih oštećenja moždanih stanica uzrokovanih ishemijom i hipoperfuzijom. Uspješnom kardiopulmonalnom reanimacijom (KPR) unesrećenom se uspijeva uspostaviti spontana cirkulacija (ROSC-return of spontaneous circulation) ali stanje svijesti ostaje poremećeno. Takvi pacijenti se nalaze u cerbralnom postreanimacijskom sindromu sa vrlo niskim Glasgow coma score (GCS), od 3-9 uzrokovano globalnim ishemijskim oštećenjem mozga.

Zbog toga se u zadnje vrijeme sve više promiče ideja da se naziv kardiopulmonalna reanimacija (KPR) zamijeni nazivom kardiopulmocerebralna reanimacija (KPCR).

Da bi se takvom pacijentu povećale šanse za oporavak Europsko vijeće za reanimatologiju (ERC) u najnovije smjernice naprednog održavanja života (ALS-advance life support) 2005.godine preporučuje, a 2010.godine uvodi terapijsku hipotermiju (C-circulation,C-cardioversion, C-coronarografy, C-cold -hypothermy) kao sastavni dio smjernica ALS-a.

Terapijska hipotermija je metoda liječenja bolesnika u postreanimacijskom sindromu kojom na kontrolirani način invazivnim i neinvazivnim metodama spuštamo centralnu temperaturu u svrhu smanjivanja destrukcijskih procesa u CŽS-u uzrokovanih ishemijom i hipoperfuzijom zbog cirkulatornog zastoja.

Praćenjem i uvođenjem najnovijih smjernica naprednog održavanja života (ALS), Zavod za intezivnu kardijalnu skrb KBC-a Sestre milosrdnice 2013. godine uvodi,a od 2014. godine primjenjuje terapijsku hipotermiju kao standardni postupak u zbrinjavanju bolesnika nakon KPR kod kojih se razvio cerebralni postreanimacijski sindrom

Cilj ovoga rada bio je prikazati intervencije medicinske sestre u primjeni i zbrinjavanju komplikacija terapijske hipotermije u sklopu ALS-a kod pacijenata koji su doživjeli srčani zastoj, bili podvrgnuti KPR sa uspješnom uspostavom cirkulacije ali su razvili cerebralni postreanimacijski sindrom.

Ključne riječi: terapijska hipotermija, medicinka sestra

Autori: medicinske sestre Klinike za kardiologiju KBC Sestre milosrdnice Mihaela Ipša, bacc.med.tech., Renata Čosić, dipl.med. tech., Katarina Arbanas, bacc.med tech. i Božica Leško bacc.med.tech.

Kontakt: Mihaela Ipša; mihaela.ipsa@gmail.com