Rad: Mišljenja učenika srednjih škola u varaždinskoj i zagrebačkoj županiji o štetnosti alkohola

Autor: Nada Duhović*, mag. med. techn., Centar za hitni prijem, KBC Sestre milosrdnice

Cilj: ispitati postoje li razlike u mišljenjima o konzumaciji alkohola između učenika medicinskih škola i gimnazija u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji. Istražiti njihova mišljenja o utjecaju škole, dostatnosti nastavnih sadržaja o alkoholizmu i štetnosti alkohola, te o utjecaju obitelji i društva na njihov stav o ovom važnom problemu.

Ispitanici i metode: u istraživanju je sudjelovao 301 učenik iz dvije srednje medicinske škole te dvije gimnazije iz Zagrebačke i Varaždinske županije. Korišten je anonimni upitnik koji se sastojao od tri dijela: osnovnih podataka o ispitanicima, njihovih mišljenja vezanih za konzumaciju alkohola te tvrdnji koje su učenici zaokruživali po Likertovoj ljestvici.

Rezultati: 87 % učenika je konzumiralo alkohol u prisustvu roditelja. Značajno više učenika medicinskih škola u odnosu na gimnazijalce bi nailaskom na vidno alkoholiziranu osobu pozvalo hitnu pomoć, dok značajno manje učenika medicinskih škola ne bi učinilo ništa u istom slučaju u odnosu na gimnazijalce. Ukupno 66 % učenika pije alkohol iz zabave. 90 % učenika svjesno je da ne smiju sjesti za volan ako piju alkohol, te ih je 74 % svjesno posljedica konzumiranja alkohola. Učenici medicinskih škola smatraju da su značajno više o štetnosti alkohola naučili u školi, i misle da bi trebali o ovoj problematici slušati još i više u odnosu na gimnazijalce koji tako ne misle.

Zaključak: učenici srednjih medicinskih škola imaju jaču empatiju te su više senzibilizirani o štetnostima i utjecaju alkohola od učenika gimnazija. Utjecaj roditelja i društva na mišljenje mladih o štetnosti alkohola još je uvijek puno veći u odnosu na utjecaj škole.

Ključne riječi: alkohol, alkoholizam, mladi, štetnosti alkohola

N. Duhovic

*Za uvid u cijeli rad možete kontaktirati autora na e – mail: nadaduhovic@gmail.com.