Predavanja za medicinske sestre i tehničare u rujnu 2017.

  • 06.09.2017. Inovativni pristup elektronskog vođenja sestrinske dokumentacije u JIL – u; Igor Pelaić, dipl. med. techn. (13:30, Klinika za traumatologiju, Predavaonica)
  • 12.09.2017. Značaj pravovaljanog vođenja sestrinske dokumentacije kod bolesnika s visokim rizikom za pad; Natalija Hadžić, dipl. med. techn. (13:30, Multimedijski centar)
  • 21.09.2017. Utjecaj znanstvenih otkrića i tehnologije na svakodnevni rad medicinskih sestara/tehničara; Mirjana Oršić, bacc. med. techn. (13:30, Klinika za tumore, Predavaonica 5. kat)
  • 27.09.2017. Intervencije medicinske sestre kod zbrinjavanja bolesnika s tumorom mozga; Marija Magdić, bacc. med. techn. (13:30, Predavaonica Klinike za neurokirurgiju)

Predavanje Klinike za kirurgiju: Perioperacijska sigurnost bolesnika – uloga medicinske sestre održavati će se od 18. do 22. rujna 2017. godine u 13:30 u Multimedijskom centru KBC Sestre milordnice. (Predavanju mogu prisustvovati svi zaintreresirani)