Objedinjeni hitni bolnički prijam: Naša iskustva

U nastavku vam donosimo iskustva medicinske sestre i tehničara iz Objedinjenog hitnog bolničkog prijema. 

OHBP – Lana Šimić, prvostupnica sestrinstva

OHBP – Krunoslav Katanić, medicinski tehničar