Novosti: Osnovano Društvo medicinskih sestara ubrzanog oporavka nakon operacijskog zahvata

Dana 25. listopada 2018. godine, u Splitu, u prostoru Zdravstvene škole, održana je osnivačka skupština Društva medicinskih sestara ubrzanog oporavka nakon operacijskog zahvata.

Ideja o osnivanju ovog sestrinskog društva potekla je od medicinske sestre Ivane Grgić, enterostomalnog terapeuta, zaposlene na Klinici za kirurgiju KBC Split. Godine 2017. prof. Zdravko Perko osnovao je Hrvatsko društvo za ubrzan oporavak nakon operacije pri Hrvatskom liječničkom zboru.

Društvo je osnovano unutar Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS). Predsjednica HUMS-a, gospođa Tanja Lupieri, pozdravila je skup i vodila je protokol izbora predsjednice društva i izbor članova izvršnog odbora. U svom govoru izrazila je iskreno oduševljenje novim sestrinskim društvom i entuzijazmom medicinskih sestara za unapređenjem profesije kao i željom za boljitkom oporavka bolesnika.

Na osnivačkoj skupštini je sudjelovalo petnaest medicinskih sestara Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Svojim prisustvom pokazale su da u Klinici za kirurgiju postoji veliki interes za implementaciju ERAS programa koji se unutar naše klinike već djelomično i provodi. Osim  medicinskih sestara Klinike za kirurgiju, na osnivačkoj skupštini su  sudjelovale i medicinske sestre KBC-a Rebro, KBC-a Split i KB-a Zadar. Za predsjednicu Društva izabrana je Ivana Grgić, a za članove izvršnog odbora izabrane su medicinske sestre Klinike za kirurgiju: Diana Ćorluka i Elzika Radić.

Što je ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)?

To je neprofitna medicinska organizacija. Osnovana je 2001. godine s ciljem uspostavljanja protokola temeljenih na dokazima kao standardima najbolje prakse u perioperativnoj skrbi. Misija ERAS-a je razviti perioperacijsku skrb i poboljšati oporavak bolesnika kroz istraživanje, obrazovanje, reviziju i provedbu najbolje prakse utemeljene na dokazima.

Društvo ERAS objavilo je širok spektar publikacija o protokolima i smjernicama za poboljšani oporavak nakon operacija. Dokazano je da se provođenjem ovih protokola smanjuje stopa postoperacijskih komplikacija i duljina dana hospitalizacije za 30%. Perioperacijski protokol podrazumijeva put perioperacijske skrbi za bolesnika kroz holistički pristup bolesniku. Zajednički cilj je da svi postupci oko bolesnika budu što „prirodniji“, minimalno invazivni i da se bolesnik što prije vrati u svoju obiteljsku i radnu sredinu. Trenutno postoje protokoli za kolorektalne, ginekološke, urološke, pankreatične i jetrene operacije. Jednako tako, paralelno je razvijen i softverski alat EIAS (ERAS Interactive Analit Sistem) i program obuke EIP (ERAS Implementation Program). ERAS usko surađuje s ESPEN društvom (Europsko društvo za kliničku prehranu i metabolizam).

Svaki bolesnik ulazi u skrb multidisciplinarnog tima koji uključuje: kirurga, anesteziologa, medicinsku sestru, nutricionista, dijetetičara i fizioterapeuta. U odnosu na tradicionalnu perioperacijsku skrb, program poboljšanog oporavka nakon operacije (ERAS), predstavlja temeljni pomak u procesu skrbi, uključivanjem više intervencija koje ublažavaju kirurški stres, održavaju fiziološku funkciju i ubrzavaju povratak na početnu homeostatsku razinu. Intervencije uključuju epiduralnu anesteziju, prevenciju mučnine i povraćanja, rano vađenje nazogastrične sonde i urinarnog katetera, rana oralna nutricija, praćenje statusa hidracije i nutrijenata, primjena neopoidne oralne analgezije, stimulacije crijevnog motaliteta, antibiotska profilaksa, tromboembolijska profilaksa, kratko vrijeme anestezije, normotermija, grijani intravenozni pripravci.

Želja nam je da kroz ovo sestrinsko i liječničko društvo promoviramo  ERAS protokole i smjernice koji su dokazano najbolji pristup bolesniku u perioperativnom razdoblju a u perspektivi postanu standardi naše prakse.

Izvješće pripremila: Elzika Radić, dipl. med. techn.