Izvještaj – Tečaj II. kategorije: “Kvaliteta i sigurnost u zdravstvenoj njezi”

tecaj kvaliteta-naslovnaMedicinske sestre KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, svjesne su važnosti i obaveze obnavljanja znanja i usvajanja novih u skladu s najnovijim dostignućima i saznanjima iz područja sestrinstva. Svrha trajnog usavršavanja medicinskih sestara ne smije biti samo produženje odobrenja za samostalni rad nego stvarna želja i potreba da se unaprjeđuje zdravstvena njega i sestrinska profesija u svim područjima djelovanja medicinske sestre.

Pripremila: Željka Benceković, dipl.med.techn.

Profesionalna etika i brojni zakonski propisi obavezuju medicinsku sestru na kvalitetan rad, a sigurnost bolesnika danas predstavlja imperativ zdravstvenog sustava, posebno bolničke zdravstvene zaštite.

Sve su to razlozi zbog kojih je u KBC Sestre milosrdnice organiziran tečaj naziva „Kvaliteta i sigurnost u zdravstvenoj njezi“. Tečaj je bio jednodnevni i održan je 12.03.2014. godine u Zbornici KBC Sestre milosrdnice. Bio je namijenjen medicinskim sestrama, predstavnicima za kvalitetu na klinikama/ustrojstvenim jedinicama KBC Sestre milosrdnice i njihovim glavnim sestrama jer je za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u zdravstvenoj njezi potreban timski rad, suradnja ali i podrška osoba koje upravljaju zdravstvenom njegom.

Tečaj je bio podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu obrađivane su teme koje su se odnosile na upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj njezi, a u drugom dijelu bile su zastupljene teme vezane za sigurnost bolesnika. Voditelj Tečaja bila je  Željka Benceković, diplomirana medicinska sestra.

Cilj uvodnog predavanja naziva „Utjecaj zdravstvene njege na unaprjeđenje kvalitete bolnice – zadaće medicinske sestre u uspostavi standarda kvalitete“ (predavač: Željka Benceković, diplomirana medicinska sestra) bio je osvijestiti medicinske sestre na važnost osiguranja i unaprijeđenija kvalitete, bez obzira na okolnosti koje trenutno utječu na kvalitetu zdravstvenog sustava.  Medicinske sestre čine najveći dio zdravstvenih profesionalaca, najviše vremena provode u direktnom kontaktu s najvažnijim korisnikom zdravstvenih usluga – pacijentom, što ih obvezuje da upravljaju kvalitetom zdravstvene njege, ali i da surađuju s ostalim profesionalcima na unaprijeđeniju kvalitete u zdravstvenoj ustanovi te tako  doprinose kvaliteti cijelog zdravstvenog sustava.

U prvom dijelu Tečaja održane su dvije radionice. U prvoj  radionici naziva „ Sestrinska dokumentacija i planiranje zdravstvene njege“ polaznicima je naglašavana važnost  pravilne primjene sestrinske dokumentacije. U prvom dijelu radionice održana je prezentacija kojoj je bio cilj naglasiti važnost dokumentiranja svih provedenih postupaka u zdravstvenoj njezi tijekom dvadeset i četiri sata. Istaknute su ovlasti i odgovornosti za vođenje pojedinih sastavnica sestrinske liste te kontrolu kvalitete sestrinske dokumentacije, a time i kontrolu kvalitete planirane i provedene zdravstvene njege. U drugom dijelu radionice sudionici su izradili planove zdravstvene njege uz brojne unaprijed pripremljene materijale. Razvila se i vrlo konstruktivna diskusija o iskustvima vezanim za primjenu sestrinske dokumentacije na pojedinim kinikama. Radionicu su održale Biljana Kurtović, magistra sestrinstva i Cecilija Grgas-Bile, prvostupnica sestrinstva.

Druga radionica je nazvana „Dokumentacija sustava kvalitete“. U ovoj radionici sudionici su  upoznati s osnovnim teoretskim postavkama, sadržajem, izradom i implementacijom dokumentacije sustava kvalitete. Nakon uvodnog izlaganja kojim je naglašena važnost i obilježja dokumentacije u sustavu kvalitete sudionici su izrađivali dokumente (postupke i radne upute) sustava kvalitete zdravstvene njege. Kroz diskusiju na kraju radionice je potvrđeno da je izrada dokumentiranog sustava najdugotrajnija i najvažnija radnja u kojoj sudjeluju sve ustrojstvene jedinice svake ustanove.

Radionicu je održala Natalija Hadžić, diplomirana medicinska sestra.

Na kraju prvog dijela Tečaja održano je predavanje naziva „Unutarnja ocjena u zdravstvenoj njezi“(predavači: Željkica Čubrilović, prvostupnica sestrinstva, Ksenija Stanić, diplomirana medicinska sestra). Kroz predavanje je istaknuta svrha i razlozi koji obvezuju medicinske sestre na procjenu kvalitete zdravstvene njege. Unutarnja ocjena provodi se unutar bolničke zdravstvene ustanove od strane osposobljenih zaposlenika i njome se utvrđuju nesukladnosti sa zahtjevima standarda kvalitete za bolničke zdravstvene ustanove te  pronalaze mogućnosti za poboljšanje. Opisana su načela i način provođenja unutarnje ocjene s naglaskom na ulogu medicinske sestre tijekom unutarnje ocjene. Njihova osnovna uloga je kod provođenja unutarnje ocjene praćenje postignuća standarda kvalitete zdravstvene njege.

U uvodnom predavanju drugog dijela Tečaja naziva „Sigurnost bolesnika u bolnici i neželjeni događaji u zdravstvenoj njezi“(predavač: Željka Benceković, diplomirana medicinska sestra)   sudionici su upoznati s pojmom sigurnosti bolesnika i važnosti upravljanja sigurnošću u zdravstvenim ustanovama, posebno u bolnicama. Kroz predavanje naglašene su preporuke za upravljanje svim neželjenim događajima, a posebno neželjenim događajima u zdravstvenoj njezi te prikazani trendovi vezani uz sigurnost bolesnika u našoj bližoj i daljoj okolini.

U predavanju „Primopredaja sestrinske službe i  preuzimanje pacijenata“ (predavač: Milena Fiket, diplomirana medicinska sestra) govorilo se o važnosti kvalitete informacija i sestrinske dokumentacije kod prijema, premještaja, otpusta pacijenta te primopredaje sestrinske službe. Protok pacijenata između odjela zdravstvene ustanove značajno utječe na kvalitetu i sigurnost zdravstvene njege, stoga je neophodno primjenjivati različite metode za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti zdravstvene njege u tom području.

Predavanje naziva „Utjecaj zdravstvenih tehnologija na sigurnost u zdravstvenoj njezi“ (predavač: Ivica Benko, diplomirani medicinski tehničar) bilo je posvećeno vrstama zdravstvenih tehnologija, njihovoj procjeni te njihovom utjecaju na sigurnost u zdravstvenoj njezi. Glavni cilj ovog izlaganja je bio osvijestiti medicinske sestre na važnost sudjelovanja u odabiru novih tehnologija, njihove pravilne primjene i praćenje utjecaja tehnologije na krajnjeg korisnika – pacijenta.

Završno predavanje bilo je posvećeno „Planiranju otpusta u zdravstvenoj njezi i sestrinskom otpusnom pismu“ (predavač: Dijana Žuljević, prvostupnica sestrinstva).  Brojni su razlozi zbog kojih zdravstvene ustanove danas sve više pažnje posvećuju planiranju otpusta pacijenata. Planiranju otpusta pristupa se multidisciplinarno, medicinske sestre su najčešće koordinatori svih aktivnosti, a odgovorne su za kontinuiranu zdravstvenu njegu. Za dokumentiranje svih postupaka vezanih za potrebe kontinuirane zdravstvene njege neophodno je sestrinsko otpusno pismo.

Na kraju su svi polaznici Tečaja aktivno diskutirali i raspravljali o obrađenim temama, podijeljene su potvrdnice o sudjelovanju i proveden  test znanja. Analizom testa je utvrđeno da su polaznici upoznati sa pojmovima vezanim uz kvalitetu i sigurnost u zdravstvenoj njezi ali i da je znanja potrebno unaprijediti. Rezultati ankete o procjeni zadovoljstva Tečajem su pokazali da je većina sudionika zadovoljna Tečajem i da žele da se isti ponovi.

Tečaju je prisustvovalo 28 sudionika i bodovan je od strane Hrvatske komore medicinskih sestara kao tečaj II kategorije.