Izvještaj sa 1. tečaja „Sestrinska dokumentacija i planiranje zdravstvene njege“

1Pripremile: Ivana Družinec, prvostupnica sestrinstva; Željka Benceković, diplomirana medicinska sestra

Dana 03. ožujka 2015. godine u Multimedijskom centru KBC Sestre milosrdnice održan je prvi od četiri tečaja namijenjenih prvostupnicama  sestrinstva naziva: „Sestrinska dokumentacija i planiranje zdravstvene njege“.

Prvom Tečaju je prisustvovalo četrdeset i pet prvostupnica sestrinstva sa svih lokacija KBC Sestre milosrdnice, a zbog ograničenog ukupnog broja sudionika i  velikog interesa za sudjelovanje idući tečaj planira se održati 27.ožujka 2015. godine u Klinici za traumatologiju.

Tečaj je otvorila Željka Benceković diplomirana medicinska sestra, koja je i njegov voditelj te je u uvodnom dijelu predstavila pozvane gošće iz suradnih ustanova. Gosti prvog Tečaja bile su Božena Vrabec diplomirana medicinska sestrea, glavna sestra Doma zdravlja Zagreb-Zapad  i profesorica Dubravka Trgovec, prvostupnica sestrinstva, zaposlena u školi za medicinske sestre Vinogradska 29 i aktivna članica Društva za kvalitetu HUMS-a.

Cilj Tečaja bio je obnoviti znanja o ispravnom vođenju sestrinske dokumentacije i planiranju zdravstvene njege, utvrditi eventualne propuste u praksi i njihove  uzroke, te razmijeniti pozitivna iskustva.

Tijekom tečaja održano je šest predavanja i dvije radionice, u kojima su polaznici Tečaja aktivno sudjelovali, i pokazali veliko zanimanje za stjecanje novih znanja i obnavljanje do sada stečenog.

U uvodnom predavanju naziva „SESTRINSKA DOKUMENTACIJA“ autora Benceković Željke,  diplomirane medicinske sestre;  Kurtović Biljane, magistre sestrinstva; Rotim Cecilije, prvostupnice  sestrinstva, polaznicima su prikazane sastavnice sestrinske dokumentacije, s naglaskom na važnost pravovaljanog dokumentiranja podataka tokom 24 sata i unaprijeđenija kvalitete zdravstvene njege.

U predavanju naziva „SESTRINSKA ANAMNEZA I FIZIKALNI PREGLED“   autora Žuljević Dijane, prvostupnice sestrinstva; Sugentić Dijane, prvostupnice sestrinstva, istaknuta je važnost pravilne procjene potreba pacijenta i cjelovitog i individualnog promatranja „od glave do pete“.

Na kraju prvog dijela tečaja održano je predavanje i radionica naziva „SESTRINSKE DIJAGNOZE I INTERVENCIJE“  autora Fiket Milene, diplomirane medicinske sestre i Karažinec Maje, prvostupnice sestrinstva. U predavanju su polaznici upoznati sa vrstama i modelima pisanja dijagnoza koji su ujedno bili potkrijepljeni primjerima iz prakse. U radionici su polaznici prepoznavali pravilno i nepravilno napisane sestrinske dijagnoze uz obrazloženje.

Drugi dio tečaja počeo je predavanjem i radionicom naziva „PLANIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE“  autora Kurtović Biljane, magistre sestrinstva; Rotim Cecilije, prvostupnice sestrinstva; Benceković Željke, diplomirane medicinske sestre. U predavanju je naglašena važnost planiranja zdravstvene njege i istaknuta osnovna pravila u pisanju planova zdravstvene njege.

Nakon predavanja održana je radionica gdje su polaznici tečaja izrađivali planove zdravstvene njege uz brojne unaprijed pripremljene materijale. Polaznici su podijeljeni u pet grupa te su sami izrađivali planove, a svaka grupa odabrala predstavnika koji je predstavljao plan koji je grupa zajednički izradila.

Sudionici Tečaja su se vrlo aktivno uključili radionice te tijekom i nakon radionica diskutirali o pisanju sestrinskih dijagnoza i izradi planova zdravstvene njege.

U predavanju naziva „PREMJEŠTAJNA LISTA“ autora Strapac Marije, diplomirane medicinske sestre i Družinec Ivane, prvostupnice sestrinstva, govorilo se o premještajnoj listi koja nije trenutno obavezni dio sestrinske dokumentacije ali joj se posvećuje velika pozornost u zadnje vrijeme, jer osigurava bolju komunikaciju između osoblja i doprinosi sigurnosti pacijenata.

U ovom predavanju su polaznici upoznati s razinama na kojima se ukazuje potreba za korištenjem premještajne liste, fazama premještaja, brojnim prednostima premještajne liste, ali i nekim nedostacima, kao i izazovima u pisanju premještajne liste. Prikazana je i e-premještajna lista u kojoj su zastupljene sve kategorije pacijenata i koja omogućuje individualno popunjavanje podataka o pacijentu. Najveća prednost e-premještajne liste je u tome da se može poslati nekoliko sati prije premještaja na odjel na koji dolazi pacijent te osigurati kontinuirana zdravstvene njega.

U zadnjem predavanju naziva: „SESTRINSKO OTPUSNO PISMO I PLANIRANI OTPUST U ZDRAVSTVENOJ NJEZI“ autora Benceković Željke, diplomirane medicinske sestre, Benčić Ivanke, prvostupnice sestrnstva, i Komarica Ivane, prvostupnice sestrinstva naglašavana je važnost sestrinskog otpusnog pisma ali i njegove uloge u procesu planiranja otpusta pacijenta.

Zbog promjena u društvu i zdravstvenom sustavu, danas zdravstvene ustanove  sve više pažnje posvećuju planiranju otpusta i osiguranju kontinuiteta zdravstvene skrbi nakon otpusta iz zdravstvene ustanove kao i osposobljavanju pacijenta da samostalno brine o sebi nakon otpusta iz ustanove. U tom procesu velika je uloga medicinskih sestara koju one moraju osvijestiti i pronalaziti načine za unaprjeđenja u ovom području zdravstvene njege. Prikazani su i primjeri iz ustanova koje su u ovom području uvele poboljšanja.

Nakon ovog predavanja svoja iskustva vezana uz suradnju sa zdravstvenim ustanovama iznijela je glavna sestra Doma zdravlja Zagreb – Zapad. Opisala je suradnju s Klinikom Vuk Vrhovec te predložila takav način suradnje i za pacijente koji se otpuštaju iz KBC Sestre milosrdnice, a nalaze se u  području Doma zdravlja Zagreb – Zapad.

Na kraju Tečaja prikazani su rezultati nadzora sestrinske dokumentacije koji je provođen u KBC Sestre milosrdnice i podijeljene potvrdnice sudionicima i predavačima. Izvršena je i evaluacija zadovoljstva provedenim tečajem kojom su polaznici ocjenjivali stručnost sadržaja, način prezentacije te koliko su se upoznali s novim znanjima kao i koliko su im ta znanja primjenjiva u praksi.  Rezultati evaluacije su pokazali su da su polaznici u velikom postotku zadovoljni provedenim tečajem, posebno stručnošću i načinom prezentacije sadržaja. Slabije su ocijenili količinu novih znanja i primjenjivost tih znanja u praksi. Ti rezultati su smjernice za buduće tečajeve, ali i za promjene u svakodnevnom radu medicinskih sestara.