Izvještaj s tečaja “Životno ugroženo dijete: prepoznavanje, postupci i zdravstvena njega”

Medicinske sestre Klinike za pedijatriju  i ove su godine aktivno sudjelovale na dvodnevnom tečaju trajnog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara “Životno ugroženo dijete: prepoznavanje, postupci i zdravstvena njega”.

Tečaj se održao 20. i 21. rujna  u prostorijama Medicinskog fakulteta  Sveučilišta u Splitu, a organizirao ga je KBC Split, Klinika za dječje bolesti, Zavod za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi.

Tečaj trajnog usavršavanja medicinskih sestrara i tehničara “Životno ugroženo dijete: prepoznavanje, postupci i zdravstvena njega” temelji se na programu tečaja temeljnih i uznapredovalih postupaka oživljavanja djece, Advanced Paedriatic Life Support (APLS), koji pripada sustavu izobrazbe  Advanced Life Support Group (ALSG) iz Manchestera.

Predavači su bili medicinske sestre i liječnici koji se u svojoj  svakodnevnoj praksi susreću i rade  s teško bolesnom i životno ugroženom djecom svih dobnih skupina.

Osim predavanja održavale su se i  vježbe oživljavanja u malim skupinama, a na kraju tečaja polaznici su polagali teoretski i praktični  ispit, te dobili potvrdnice o položenom tečaju.

Polaznice tečaja iz Klinike za pedijatriju bile su Ivana Stanić, bacc. med. techn., Vlatka Semenić, bacc. med. techn.

Pripremila: Vlatka Semenić, bacc. med. techn., Klinika za pedijatriju