Izvještaj s 4. kongresa Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara (HUKMS)

4-kongres-hukms-banner

Pripremila: Božica Leško, bacc.med.techn.

Od 13.-15. studenog 2013. godine u Zagrebu, Hotel International, održan je 4. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara (HUKMS-a) s međunarodnim sudjelovanjem.

Teme znanstvenog programa bile su:

  • Intezivna i akutna kardijalna skrb;
  • Prevencijska kardiologija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika;
  • Invazivni i neinvazivni postupci u kardiologiji;
  • Transplantacija srca;
  • Formalna izobrazba medicinskih sestara;
  • Legislativa sestrinske prakse;
  • Slobodne teme.

Prvog radnog dana Kongresa održana je godišnja skupština Udruge.

Kongresu je prisustvovalo oko stotinu i sedamdeset medicinskih sestara, s dvadeset i šest radova i šest postera, najvećim djelom iz Hrvatske, te medicinske sestre iz Bosne i Hercegovine i Slovenije.

Posebni gosti predavači bili su sa Sveučilišta Salford (Ujedinjeno kraljevstvo), Felicity Astin, s temom:“ Podupiranje sekundarne prevencije u osoba sa srčanožilnim bolestima“ i Antony Warne s temom: „Promicanje njege i suosjećanja u programima obrazovanja medicinskih sestara“.

Pozvani predavači bili su kardiolozi, koji su govorili o liječenju fibrilacije atrija, hipertenziji, endokarditisu, akutnom i kroničnom zatajivanju srca prema smjernicama Europskog kardiološkog društva i liječnici primarne zdravstvene zaštite s izlaganjem o sekundarnoj prevenciji i rehabilitaciji srčanožilnih bolesti.

Na Kongresu su bile zastupljene teme:kompetencije medicinskih sestara, radno pravo i zaštita radnika, načela i obaveze temeljem Etičkog kodeksa medicinskih sestara. Ove su teme također kod sudionika Kongresa izazvale veliko zanimanje. Kardiološke medicinske sestre prezentirale su svoje radove, rezultate praćenja postupaka i studija, prateći trendove razvoja i najnovija dostignuća kardiologije.

Sa Zavoda za kardiologiju, Klinike za unutarnje bolesti KBC Sestre milosrdnice, prezentacije su održali: Ivica Benko, dipl.med.techn. s temom: „ Intervencije medicinske sestre u procjeni i ublažavanju boli pri radiofrekventnim kateterskim ablacijama srca“ i Božica Leško, bacc.med.techn. s temama:“ Prikaz slučaja pacijenta s III stupnjem dekubitusa i primjenom terapije negativnim tlakom na kardiološkom odjelu (neinvazivni postupak)“ i „Naše iskustvo u radu savjetovališta za srčane bolesnike“.