Izvješće: SEEFORT iz perspektive medicinskih sestara Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

U periodu od 24. do 26. travnja 2019. godine, održan je South East European Forum Orthopaedic & Traumatology u Dubrovniku (SEEFORT).

Dan namijenjen medicinskim sestrama/tehničarima zamišljen je kao okupljanje medicinskih sestara/tehničara koji rade u području ortopedije s ciljem boljeg povezivanja, razmjene iskustava, znanja i novih ideja.

Kao predstavnice Jedinice intenzivnog liječenja KBC Sestre milosrdnice, Zavoda za anesteziologiju, intenzivno liječenje i liječenje boli, na lokaciji Draškovićeva 19, Zagreb, na stručnom skupu aktivno su sudjelovale Nikolina Humeljak, bacc. med. techn., s prezentacijom na temu „Učinkovitost femoralne analgezije kod pacijenta sa ugrađenom totalnom tumorskom protezom koljena, prikaz slučaja“, i Mara Martić, bacc. med. techn., s prezentacijom na temu „Sestrinski pristup u postoperacijskoj autotransfuziji – POAT“. Tijekom navedenog perioda obrađivane su teme koje su uključivale sestrinsku dokumentaciju registre, checking listu u operacijskim salama, prevenciju komplikacija kod liječenja muskuloskeletnih poremećaja i rijetke slučajeve.

Načini prezentacije radova bili su putem usmenog izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku sa osvrtom na odgovornost medicinskih sestara/tehničara sa pravnog aspekta.

Na sestrinskom danu stručnog skupa, dan je uvid u potrebu postizanja i održavanja kvalitete zdravstvene njege koju pružaju medicinske sestre/tehničari bolesnicima. Stalnu potrebu za visokom razinom znanja te sveobuhvatnih vještina i iskustava u zdravstvenoj skrbi svih njegovih sudionika,  kontinuiranim učenjem i radom kroz stručna društva raznih zdravstvenih profesija.

Ovaj stručni skup  medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem, još jednom je ukazao da je „medicinska sestra/tehničar odgovoran za svoj rad“, što znači da odgovara za svoje postupke i propuste, bez obzira na savjete ili upute drugih stručnjaka (čl.2. t. 2.3. Kodeksa medicinskih sestara).

Također je donio nove ideje i planove iz područja zdravstvene skrbi bolesnika, koje su omogućile sudionicima da stečena znanja i vještine proslijede svojim kolegama kako bi svi zajedno pomogli u još boljoj skrbi bolesnika.

Mara Martić, bacc.med. techn.

Nikolina Humeljak, bacc.med. techn.

Zavod za anesteziologiju, intenzivno liječenje i liječenje boli, KBC Sestre milosrdnice, lokacija Draškovićeva  19