Izvješće sa stručnog sastanka u Budimpešti

U Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC – a Sestre milosrdnice aktivno se provode klinička ispitivanja lijekova u liječenju solidnih tumora. Uz liječnike ispitivače sudjeluju i medicinske sestre. Za jednu novu studiju bio je organiziran stručni sastanak istraživača u Budimpešti od 10. do 12. travnja 2019. godine na kojem su sudjelovale Vesna Dermol, bacc. med. techn.  i Ljiljana Vlahek, bacc. med. techn.

Stručni sastanci vezani uz klinička ispitivanja imaju razvijen protokol koji objašnjava razloge provođenja ispitivanja, opisuje kako je novo liječenje testirano, te definira smjernice za sudjelovanje. Osim edukativnog dijela, sastanci su i mjesto gdje se upoznaju ljudi iz različitih dijelova  svijeta, kojima je zajednički cilj pružiti bolesniku mogućnost daljnjeg liječenja nakon provedbe dosad dostupnih lijekova.

Izvješće pripremila: Vesna Dermol, bacc. med. techn.