Izvješće sa 16. Tečaja trajne edukacije s međunarodnim sudjelovanjem Onkološko-hematološkog društva HUMS-a

Medicinske sestre Klinike za tumore i ove godine aktivno su sudjelovale na 16. Tečaju trajne edukacije Onkološko – hematološkog društva HUMS – a s međunarodnim sudjelovanjem, koji je održan u Baški na otoku Krku od 3. do 5. listopada 2019. godine.

Teme ovogodišnjeg skupa bile su:

  • Transfuzijsko liječenje u onkologiji i hematologiji,
  • Novosti u liječenju u onkologiji i hematologiji,
  • Fertilitet i seksualnost u onkoloških i hematoloških bolesnika te slobodne teme.

Medicinske sestre Klinike za tumore predstavile su svoj rad i specifična znanja iz skrbi za onkološke bolesnike, iskustva Klinike za tumore u praćenju bolesnika na specifičnim terapijama, značaj medicinske sestre u praćenju nuspojava sustavnog antineoplastičnog liječenja i radioterapije kao i ulogu medicinske sestre kod specifičnih  medicinskih postupaka u onkologiji.

Ispred Službe za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija na temu Višestruko otporne bakterije: zašto su tako posebne? izlagala je sestra Ružica Grozdek. Ukazala je da pojavnost i širenje višestruko otpornih bakterija  predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti pacijenata, zdravstvenom sustavu i gospodarstvu. Višestruka otpornost bakterija u kombinaciji s kliničkim značenjem  rezultira potrebom  razumjevanja mahanizama otpornosti bakterije na antibiotik, antibiotskoj rezistenciji, pravilnoj upotrebi antibiotika,  kontroli infekcije,  te je istaknuta  značajna uloga medicinske sestre u spriječavanju i širenju infekcije.

Ispred Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju  medicinska sestra Marina Vrabec  održala je predavanje na temu „Mikrovalna ablacija u liječenju onkološkog bolesnika“. Kroz predavanje predstavila je novu metodu intervencijske radiologije kao i  odlične rezultate  u  njezinom provođenju. Naglasak bio na ulogu medicinske sestre kao ravnopravnog člana multidisciplinarnog tima i važnost  trajnog usavršavanja medicinskih sestara koje treba pratiti razvoj medicine i novih metoda liječenja.

Ispred Odjela za internističku onkologiju na temu Iskustva Klinike za tumore u praćenju bolesnika na terapiji ribociklibom izlagala je sestra Andreja Jurić. Prikazana su iskustva Odjela za internističku onkologiju u praćenju nuspojava bolesnika na ciljanim peroralnim terapijama s naglaskom na terapiju ribociklibom od strane medicinske sestre, organizacija rada, rezultati praćenja kroz godinu dana  te općeniti utjecaj i doprinos medicinske sestre na kvalitetu života onkološkog bolesnika.

Na temu Psihosocijalni distres u onkoloških bolesnika-stajalište medicinske sestre i bolesnika, izlagale su sestre Jelena Savanović i Melanija Buhin. Kolegice su prikazale rezultate istraživanja provedenoga na Odjelu za internističku onkologiju. Svrha istraživanja bila je procijeniti razinu distresa kod prvi puta hospitaliziranih bolesnika, utvrditi razinu informiranost bolesnika o metodama pomoći, procijeniti uloge medicinske sestre u metodama probira, utvrditi postoje li poteškoće u verbaliziranju bolesnikovih briga zdravstvenom osoblju te treba li uvesti probir na distres kao rutinski dio sestrinske prakse pri uzimanju anamneze.

Ispred Odjela za radioterapijsku onkologiju na temu: Brahiterapija izlagale su sestre Sanja Jelinić i Ivana Horina. Kolegice su nas upoznale s vrstama brahiterapije prema mjestu postavljanja izvora zračenja i brzini isporuke zračenja. Prikazana su iskustva Klinike za tumore, vrste raka kod kojih se primjenjuje brahiterapija, ginekološko-radioterapijski Konzilij, tim koji sudjeluje u primjeni brahiterapije, moguće nuspojave te značajnu ulogu medicinske sestre kroz cijeli postupak brahiterapije od pripreme koja zahtjeva osiguravanje aseptičnih uvjeta rada, edukacije bolesnice, asistiranja liječniku do nadzora bolesnice tijekom cijelog postupka.

Izvješće pripremila: Andreja Jurić