Izvješće s kongresa Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva (HNSS) – “Nova snaga europskog sestrinstva”

2 kongres hnss 2013Pripremila: Danijela Prugovečki, bacc.med.techn.

U Opatiji je od 21.-23.studenog 2013. održan 2. Međunarodni kongres pod nazivom: ”Nova snaga europskog sestrinstva”. Okupile su se medicinske sestre iz cijele zemlje, članice udruga udruženih u HNSS,a pridružile su nam se kolegice iz Slovenije, Danske, Češke te Bosne i Hercegovine.

Medicinske sestre iz različitih djelatnosti  govorile su o svom radu, provedenim istraživanjima, problemima i usmjerenjima, te razmijenile svoja specifična iskustva. Održano je četrdeset  zanimljivih i stručnih predavanja. Pokazao  se još jednom pravi smisao udruživanja u HNSS jer različitost u sestrinstvu nas spaja.

Teme ovog Kongresa bile su:

 • Izazovi regulative sestrinske prakse,
 • Mobilnost medicinskih sestara u Europi,
 • Cjeloživotno učenje u sestrinstvu,
 • Kontrola kvalitete u sestrinskoj praksi,
 • Sestrinska informatika,
 • Liječenje akutne poslijeoperacijske boli,
 • Prijeoperacijska skrb,
 • Psihološki i duhovni aspekti u djelovanju medicinske sestre,
 • Infekcije u jedinicama intenzivnog liječenja,
 • Trijaža u hitnoj medicinskoj pomoći,
 • Informiranost i stavovi o darivanju organa,
 • Proces edukacije, trajnog usavršavanja i licenciranja medicinskih sestara, te brojne slobodne teme.

Medicinske sestre i tehničari KBC Sestre milosrdnice aktivno su sudjelovali sa slijedećim izlaganjima:

 • ”Proces edukacije i integracija novoprimljenih ms/mt u proces rada u SJIL KBC Sestre milosrdnice” – Igor Pelaić, Danijela Prugovečki
 • ”Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene njege informatizacijom sestrinske dokumentacije” – Biljana Kurtović, Cecilija Grgas Bile, Danijela Kundrata
 • ”Uloga anesteziološkog tehničara prilikom uvođenja epiduralnog katetera u svrhu davanja epiduralne analgezije – Agneza Glavočić, Nikolina Humeljak

Također, odrađena je radionica na temu eksplantacijsko-transplantacijskog programa koju su vodili Danijela Prugovečki i Igor Pelaić.

Sva predavanja i radionica odrađene su na zavidnom stručnom nivou što samo potvrđuje kvalitetu rada medicinskih sestra i tehničara naše bolnice.

Ostavite komentar