Izvješće s interaktivne radionice: “Asertivna komunikacija i davanje povratne informacije”

Dana 27. veljače 2018. godine, u Kongresnom centru Forum, u Zagrebu, održana je radionica pod nazivom: “Asertivna komunikacija i davanje povratne informacije.” Na radionici su sudjelovale medicinske sestre Klinike za kirurgiju Kropf Ruth Josipa i Galeković Klara. 

Predavanja o kvalitetnoj komunikaciji prethodila su radionicama na kojima smo vježbali načine uspješne komunikacije. Naglasak je bio usmjeren na povratnu informaciju ili feedback koji slušatelj odašilje govorniku za vrijeme i nakon razgovora. Reakcije slušatelja mogu biti svjesne, nesvjesne, verbalne i neverbalne, a govorniku ukazuju na to kako smo doživjeli informaciju.

Vještine uspješne komunikacije koje smo naučili kroz ovu radionicu pridonijet će kvaliteti komunikacije u svakodnevnom radu u odnosu s timom i suradnicima na odjelu, kao i prema bolesniku i njegovoj obitelji.

Izvješće pripremila: Ruth Josipa Kropf, bacc. med. techn.