Izvješće: 21. godišnji kongres Reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

21. godišnji kongres Reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem održan je od 17. do 20. studenog 2019. godine u Šibeniku. Na kongresu smo aktivno sudjelovali s tri stručna predavanja. Zanimljivost kongresa bila je ta što se sastojao od tri dijela: predavanja za bolesnike, prezentacije radova medicinskih sestara i fizioterapeuta i prezentacija liječnika.

Prezentacije radova medicinskih sestara i fizioterapeuta:

  1. Prikaz bolesnice s juvenilnim idiopatskim artritisom i psoriazom tijekom tranzicije s pedijatrijske na adultnu reumatološku skrb – uloga medicinske sestre kao dijela tima (Nicolina Marčinković, medicinska sestra, Božena Nesek, medicinska sestra, Rajna Pelivan, bacc. med. techn.)
  2. Suradljivost reumatoloških bolesnika – konvencionalni i biološki lijekovi (Rajna Pelivan, bacc. med. techn., Nicolina Marčinković, medicinska sestra, Božena Nesek, medicinska sestra)

Predavanja za bolesnike:

  1. Značenje radne terapije u rehabilitaciji bolesnika s upalnim reumatskim bolestima (Ivam Habulin, radni terapeut)

Kongres je bio izvrsna prilika za stručna druženja i razmjenu znanja i iskustava.