Izvješće: 17. stručni skup operacijskih sestara Hrvatske pod nazivom „Rizici u operacijskoj sali – zaštita osoblja“

Dana 18. listopada 2018. godine u Zadru je svečano otvoren 17. stručni skup operacijskih sestara Hrvatske pod nazivom „Rizici u operacijskoj sali – zaštita osoblja.“ Skupu su prisustvovale medicinske sestre i tehničari koji su došli iz svih dijelova Hrvatske: Zadra, Osijeka, Varaždina, Pakraca, Rijeke, Koprivnice i Zagreba.

S Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice aktivno su sudjelovale četiri medicinske sestre – instrumentarke i jedan medicinski tehničar s dva rada:

  1. Stres u operacijskoj sali – rizici i zaštita osoblja (Anela Ležaić),
  2. Stres u operacijskoj sali – zaštita osoblja – anketa (Ada Halilagić).

Kroz ove istraživačke radove prikazan je utjecaj stresora s kojima se svakodnevno susreću medicinske sestre/instrumentarke te njihov utjecaj na na kvalitetu rada i instrumentiranje. Ti stresori uključuju: emocionalnu i fizičku iscrpljenost, posljedice loše organizacije rada, visok stupanj odgovornosti, loše međuljudske odnose, neadekvatna osobna primanja, dvadesetčetiri-satno dežurstvo i preopterećenost poslom.

Cilj nam je  bio osvijestiti važnost smanjenja stresa i stresora kod svih zaposlenih u operacijskim salama, jer isti ne utječu negativno samo na pojedinca, već i na cijeli tim, organizacijsku jedinicu, ali i učinkovitost radnih procesa.

Da bi se smanjile posljedice stresa potrebna je permanentna edukacija osoblja i usavršavanje vještina komunikacije u kriznim situacijama, metoda samokontrole, stjecanje znanja o upravljanju u kriznim situacijama, kao i svakodnevno praćenje i procjena ljudskih potencijala te otvorena komunikacija. Odgovornost je na svima koji su uključeni u radne procese u operacijskim salama. Međutim, važno je osvijestiti činjenicu da ako hoćemo promijeniti svijet prvo moramo mijenjati sebe.

Uklanjanjem potencijalnih stresnih situacija i stresora i svakodnevnim zalaganjem i ukazivanjem na negativne i loše postupke, postavljamo sebe i profesiju operacijske sestre na višu razinu, pomažemo u stvaranju centara izvrsnosti i doprinosimo boljitku osoblja u operacijskoj sali.

Izlaganja ostalih sudionika skupa bila su također edukativna i poučna. Zaključak ovog stručnog skupa je bio da su problemi na koje nailazimo u svakodnevnom radu uglavnom slični u svim bolnicama. Tijekom radnog dijela, a pogotovo kroz diskusije, razvijala se povezanost, prijateljsko ozračje i razmijenjena su iskustva. Po završetku predavanja, održan je radni sastanak gdje je  dogovoreno da će se sljedeći ,18. Skup operacijskih sestara,  2019. godine održati u Karlovcu.

Izvješće pripremile: Anela Ležaić, Marija Petric, Ada Halilagić, Štefica Paljug