Izvješće sa stručnog skupa: “10 kompetencija u palijativnoj skrbi”

S ciljem unaprjeđenja pružanja zdravstvene njege palijativnom bolesniku, medicinske sestre Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice sudjelovale su na stručno – znanstvenom skupu: „10 kompetencija u palijativnoj skrbi.“

Skup je održan u Čakovcu, od 27. do 28. rujna 2018. godine, u organizaciji Doma zdravlja Čakovec, a pod pokroviteljstvom Međimurske Županije.

Prvoga dana upoznali smo se sa konceptom palijativne skrbi, ali i organizacijom rada palijativne službe u Velikoj Britaniji kroz predavanja g. Davida Olivera i g. Dawn Darka.

Drugoga dana slušali smo predavanja o fizičkim simptomima i problemima koji se javljaju kod terminalnog bolesnika te o mogućnostima djelovanja palijativnog tima i njegovoj ulozi pri pružanju pomoći bolesniku i obitelji.

Jedan od pokazatelja stupnja civiliziranosti društva je njegov odnos prema najranjivijoj skupini, a to su umirući bolesnici. Tendencija je da takvom bolesniku pristupamo kao osobi a ne samo kao objektu medicinske intervencije. Smrt je tema od koje svi zaziremo, ne želimo slušati o tome, izbjegavamo se suočiti i otvoreno razgovarati s bolesnikom i obitelji. Smrt i umiranje normalna su pojava koju nitko ne može izbjeći. Žalovanje za umrlim članom obitelji također je normalna pojava, a ne bolest. Terminalna faza bolesti je vrijeme kada specifično liječenje više nema rezultata i treba ga prekinuti a nastaviti sa simptomatskim liječenjem. Ovu činjenicu da više „nema lijeka,“ bolesnici i članovi obitelji teško prihvaćaju ili uopće ne prihvaćaju. Međutim, nada uvijek postoji. Uz odgovarajuću njegu i skrb moguće je ostvariti poboljšanje stanja i djelovati na simptome te osigurati dostojanstvo osobe do same smrti.

Najčešći simptomi koji se javljaju u toj fazi su: bol, opstipacija, mučnina, povraćanje, nemir, nelagoda, strah, uznemirenost, delirij, povećana produkcija sline. Svaki od tih simptoma a u prvom redu bol, ima četiri osnovne sastavnice: biološku ili fizičku, psihičko – emocionalnu, duhovnu i društvenu. Palijativni tim sastoji se od osoba različitih specijalnosti (liječnik, medicinska sestra, psiholog, psihijatar, fizioterapeut, duhovnik), koji prepoznaju bolesnikove simptome i potrebe te djeluju na način da upotrijebe svoje znanje kako bi bolesniku osigurali miran i dostojanstven kraj života a obitelji olakšali prolazak kroz tu fazu. Najčešće smo najviše pomogli ako bolesnika ne ostavimo samoga, ako pokažemo suosjećanje i empatiju, samo budemo s njim, ako ga držimo za ruku.

Izvješće pripremile: Elzika Radić i Ivana Komarica