Sestrinstvo KBCSM http://sestrinstvo.kbcsm.hr Web stranice medicinskih sestara i srodnih profesija KBC Sestre milosrdnice Fri, 26 Jul 2019 06:43:43 +0000 hr-HR hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.6.1 Rad medicinske sestre u grupi ovisnika o drogama http://sestrinstvo.kbcsm.hr/rad-medicinske-sestre-u-grupi-ovisnika-o-drogama/ http://sestrinstvo.kbcsm.hr/rad-medicinske-sestre-u-grupi-ovisnika-o-drogama/#comments Fri, 26 Jul 2019 06:43:43 +0000 Ela Vujanić http://sestrinstvo.kbcsm.hr/?p=4152 Sažetak

Ovisnost je jedan od najčešćih javno – zdravstvenih problema; ponajviše zato što pogađa sve mlađu populaciju ljudi. Kako su opojna sredstva i alkohol dio ljudske kulture od samih početaka civilizacije, vrlo je vjerojatno da nikada nećemo postići potpuni prestanak njihove konzumacije. Bolest je kronična, s čestim komorbiditetima. Najčešće je prisutna psihička i fizička ovisnost, pa samim time liječenje i rehabilitacija zahtijevaju dugogodišnji tretman i stručni nadzor. U tom procesu sudjeluje tim koji sačinjava više stručnjaka iz više zdravstvenih struka, no u ovom se radu baziramo na ulogama medicinske sestre. Medicinske sestre svojim kompetencijama doprinose dugotrajnoj apstinenciji kroz svojih više uloga koje često zahtijevaju mnogo strpljenja i upornosti kako bi se pomoglo onima koji žele i zatraže pomoć. Također svojim djelovanjem utječu i na prevenciju same ovisnosti, ponajviše kod mladih ljudi i djece.

Današnja medicinska sestra mora zadovoljiti zahtjeve moderne psihijatrije. Pod tim zahtjevima ubrajamo šire aspekte obrazovanosti koji doprinose boljem razumijevanju specifičnih potreba pacijenata sa dijagnozama koje pripadaju psihijatrijski orijentiranim bolestima.

Uz prestižno znanje iz kliničke psihijatrije, također je potrebno šire znanje opće medicine kao i psiho te bio farmakologije, psihodinamike i psihopatologije vezane uz prekomjerno konzumiranje alkoholnih pića te sredstava ovisnosti.

Osim pojedinačnog rada sa svakim pacijentom, psihijatrijska medicinska sestra također radi i u terapijskom timu vodeći terapijske grupe više pacijenata, sudjeluje u znanstveno istraživačkom radu te mora biti prilagodljiva simptomima njegove bolesti uz predanost njegovom boljitku a zadržavajući odnos profesionalnim. Rad u grupi ovisnika o drogama, najbolji je model koji pruža zdravstveni sustav pri rehabilitaciji ovisnika.

S tom činjenicom dolazimo do zaključka da su nam potrebne obrazovane medicinske sestre koje posjeduju znanja, vještine i kompetencije za rad s ovisnicima, njihovim obiteljima, te članovima unutar zdravstvenog tima. Samo sinergijom svih ovih čimbenika medicinska sestra može utjecati na kvalitetu života naših bolesnika i članova njihovih obitelji, te socijalnu sredinu općenito.

Autor: Tomislav Bardek, bacc. med. techn., Centar za hitni prijem, KBC Sestre milosrdnice

Za detaljniji uvid u rad možete kontaktirati autora na adresu elektroničke pošte: tombardek@gmail.com.

]]> http://sestrinstvo.kbcsm.hr/rad-medicinske-sestre-u-grupi-ovisnika-o-drogama/feed/ 0 Izvješće s 1. simpozija o akutnom koronarnom sindromu za medicinske sestre Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC – a Sestre milosrdnice http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvjesce-s-1-simpozija-o-akutnom-koronarnom-sindromu-za-medicinske-sestre-hrvatske-udruge-kardioloskih-medicinskih-sestara-i-klinike-za-bolesti-srca-i-krvnih-zila-kbc-a-sestre-milosrdnice/ http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvjesce-s-1-simpozija-o-akutnom-koronarnom-sindromu-za-medicinske-sestre-hrvatske-udruge-kardioloskih-medicinskih-sestara-i-klinike-za-bolesti-srca-i-krvnih-zila-kbc-a-sestre-milosrdnice/#comments Fri, 14 Jun 2019 10:35:23 +0000 Ela Vujanić http://sestrinstvo.kbcsm.hr/?p=4142 Povjerenstvo za akutni koronarni sindrom Klinike za bolesti srca i krvnih žila održalo je 24. svibnja  2019. godine 1. simpozij o akutnom koronarnom sindromu za medicinske sestre u Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC – a Sestre milosrdnice.

U petak, 24. svibnja 2019. godine, održao se 1. simpozij o akutnom koronarnom sindromu za medicinske sestre u organizaciji Ivice Benka, Renate Čosić i Božice Leško. Otvaranje i pozdravni govor održala je glavna sestra Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Božica Leško, bacc. med. techn. koja se, za one koji ne poznaju KBC Sestre milosrdnice, osvrnula na povijesni razvoj KBC – a Sestre milosrdnice i Kardiologije unutar KBC – a i zahvalila na podršci i ostarivanju od ideje do realizacije simpozija prof. Diani Delić – Brkljačić, predstojnici Klinike za bolesti srca i krvnih žila te prof. Zdravku Babiću, pročelniku Zavoda za intezivnu kardiološku skrb.

Simpozij je pozdravila Ana Ljubas, dipl. med. techn., predsjednica Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i glavna sestra KBC – a Zagreb zaželjevši uspješan rad i dobrodošlicu medicinskim sestrama iz skoro cijele Hrvatske te Biserka Režek, dipl. med. techn., glavna sestra KBC – a Sestre milosrdnice i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo koja je u svome govoru istaknula važnost dobre komunikacije medicinskih sestara u njihovom svakodnevnom radu na svim razinama.

Akutni koronarni sindrom (AKS) je kliničko stanje koje podrazumijeva naglo nastalu ishemiju miokarda uz koju se veže nestabilna angina pektoris i veliki je rizik prijelaza u infarkt miokarda s mogućim smrtnim ishodom. To je  sindrom koji  predstavlja veliku hitnost u kardiologiji i zahtijeva hitnu perkutanu koronarnu intervenciju(PCI) ili fibrinolitičku terapiju, da se omogući što prije reperfuzija a s time i spriječe moguće komplikacije koje su predavači istakli u predavanjima.

Teme i predavači na simpoziju bili su:

Smjernice pri liječenju akutnog koronarnog sindroma (Diana Delić – Brkljačić)

Hrvatska PCI mreža (Zdravko Babić)

Novosti iz europskih i američkih smjernica za zbrinjavanje arterijske hipertenzije (Mario Ivanuša)

VSD kao mehanička komplikacija akutnog infarkta miokarda – prikaz slučaja (Ana Marinić, Vjera Pisarčić)

Poremećaji srčanog ritma u akutnom koronarnom sindromu (Ivica Benko)

Uloga medicinske sestre/tehničara pri defibrilaciji i elektrokonverziji ritmoloških komplikacija (Tomislav Marečić)

Edukacija bolesnika na terapiji tikagrelola (Mihaela Ipša, Renata Čosić)

Adherencija u usvajanju zdravih navika (Marina Heinrich)

Cilj drugog dijela simpozija bio je predstavljanje koronarnih jedinica  iz skoro cijele Hrvatske i to iz:

OB Bjelovar – Ružica Prpić; KB Dubrava – Biljana Hržić; OB Dubrovnik – Anita Miljas; ŽB Čakovec – Ljiljana Kralj; OB „dr. Ivo Pedišić“ Sisak – Tihana Ivanušec; OB „dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod – Željka Stojkov; OB Karlovac – Katarina Mihičinac; KB Merkur – Zdenka Čurić; OB Pula – Marina Jelinić; KBC Rijeka – Andrijana Verzon; KB Sveti Duh – Branko Borgudan; OB Zadar – Marija Kasun; KBC Zagreb – Marin Žilić; KBC Sestre milosrdnice – Renata Čosić

Na simpoziju je prihvaćena hvale vrijedna inicijativa od prof. Maria Ivanuše da se koncepti  predstavljanja koronarnih jedinica sa sestrinskog aspekta, prošire i objave u časopisu Cardiologia Croatica za  5. simpozij Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara koji će se održati od 07. do 10 studenog, 2019. godine u Makarskoj. Za koordinatora prikupljanja sažetaka odabrana je Renata Čosić  iz naše Klinike.

Kao i na svim prethodnim skupovima tako je i na ovom 1. simpoziju o akutnom koronarnom sindromu za medicinske sestre došlo do izražaja znanje, iskustvo i prijateljstvo Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara. Kardiološke medicinske sestre bez obzira je su li članovi intervencijskog tima u salama za PCI ili u koronarnim jedinicima ili na kardiološkim odjelima važan su i neprocjenjiv član tima, kardiolog – medicinska sestra.

Značenje riječi: ishemija – smanjena prokrvljenost; reperfuzija miokarda – uspostavljanje protoka krvi kroz začepljenu koronarnu arteriju.

Pripremila: Božica Leško, bacc. med. techn.

 

]]>
http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvjesce-s-1-simpozija-o-akutnom-koronarnom-sindromu-za-medicinske-sestre-hrvatske-udruge-kardioloskih-medicinskih-sestara-i-klinike-za-bolesti-srca-i-krvnih-zila-kbc-a-sestre-milosrdnice/feed/ 0
10. Kongres koordinacije hrvatske obiteljske medicine http://sestrinstvo.kbcsm.hr/10-kongres-koordinacije-hrvatske-obiteljske-medicine/ http://sestrinstvo.kbcsm.hr/10-kongres-koordinacije-hrvatske-obiteljske-medicine/#comments Tue, 11 Jun 2019 09:18:21 +0000 Ela Vujanić http://sestrinstvo.kbcsm.hr/?p=4137 10. Kongres koordinacije hrvatske obiteljske medicine održao se 24. svibnja 2019.godine u Šibeniku. U sklopu 10. Kongresa KOHOM – a održana je radionica “Osnovne kirurške vještine za zahvate u lokalnoj anesteziji.” 

Pod vodstvom liječnika Željka Djakovića i Gorana Madžarca polaznici radionice imali su priliku podsjetiti se (i naučiti) osnovnih metoda šivanja rana. Na spomenutom skupu aktivno je sudjelovao i Tomislav Pijetlović, medicinski tehničar iz Klinike za bolesti srca i krvnih žila iz Dijagnostičko – terapijskog odjela za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca.

Za početak radionice održano je predavanje o osnovama šivanja, lokalnim anesteticima te pravilima zbrinjavanja različitih vrsta rana. Svaki polaznik dobio je oštricu, iglodržač, pincetu te konac za šivanje. Na modelu kože napravljenom od spužve svaki polaznik oštricom je napravio rez. Podučeni su pravilnom držanju instrumenata te pravilnom vađenju igle i konca iz njihovog spremnika.

Polaznici su naučili jednostavan šav, povratni šav te (za one koju su prethodne savladali brzo) intrakutani šav. Sve šavove su nakon postavljanja samostalno i izvadili.

Zaključno, može se reći kako je održana vrlo uspješna i korisna radionica o osnovama zbrinjavanja kirurških rana, koja je korisna, kako za liječnike, tako i za sve medicinske sestre koje se bave ovom djelatnošću.

Pripremio: Tomislav Pijetlović, med. techn., Klinika za bolesti srca i krvnih žila

]]>
http://sestrinstvo.kbcsm.hr/10-kongres-koordinacije-hrvatske-obiteljske-medicine/feed/ 0
Izvješće sa stručnog sastanka u Budimpešti http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvjesce-sa-strucnog-sastanka-u-budimpesti/ http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvjesce-sa-strucnog-sastanka-u-budimpesti/#comments Mon, 10 Jun 2019 05:42:01 +0000 Ela Vujanić http://sestrinstvo.kbcsm.hr/?p=4111 U Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC – a Sestre milosrdnice aktivno se provode klinička ispitivanja lijekova u liječenju solidnih tumora. Uz liječnike ispitivače sudjeluju i medicinske sestre. Za jednu novu studiju bio je organiziran stručni sastanak istraživača u Budimpešti od 10. do 12. travnja 2019. godine na kojem su sudjelovale Vesna Dermol, bacc. med. techn.  i Ljiljana Vlahek, bacc. med. techn.

Stručni sastanci vezani uz klinička ispitivanja imaju razvijen protokol koji objašnjava razloge provođenja ispitivanja, opisuje kako je novo liječenje testirano, te definira smjernice za sudjelovanje. Osim edukativnog dijela, sastanci su i mjesto gdje se upoznaju ljudi iz različitih dijelova  svijeta, kojima je zajednički cilj pružiti bolesniku mogućnost daljnjeg liječenja nakon provedbe dosad dostupnih lijekova.

Izvješće pripremila: Vesna Dermol, bacc. med. techn.

]]>
http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvjesce-sa-strucnog-sastanka-u-budimpesti/feed/ 0
Kongres Hrvatskog Društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije, Opatija 2019. http://sestrinstvo.kbcsm.hr/kongres-hrvatskog-drustva-medicinskih-sestara-i-tehnicara-vaskularne-kirurgije-opatija-2019/ http://sestrinstvo.kbcsm.hr/kongres-hrvatskog-drustva-medicinskih-sestara-i-tehnicara-vaskularne-kirurgije-opatija-2019/#comments Wed, 05 Jun 2019 06:25:18 +0000 Ela Vujanić http://sestrinstvo.kbcsm.hr/?p=4122 Od 23. do 25. svibnja 2019. u Opatiji se održao tradicionalni godišnji Kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju i Kongres Hrvatskog društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem.

Kongres se održao pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Naglasak je bio na multidisciplinarnosti kao poveznici između djelatnika različitih specijalnosti koji se znanstveno ili stručno bave prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem, terapijom i zdravstvenom njegom u vaskularnoj kirurgiji.

Stručne teme obuhvaćale su područja:

-        endovaskularne kirurgije,

-        venske insuficijencije,

-        prevencije kardiovaskularnih bolesti i

-        promocije zdravlja.

Sestrinski dio kongresa otvorila je predsjednica Hrvatskog društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije, gospođa Linda Čendak Božunović. Učenici srednje medicinske škole u Rijeci sudionike su pozdravili pjesmom na hrvatskom znakovnom jeziku „Zbog tebe.“

Osim medicinskih sestara koje zbrinjavaju vaskularne bolesnike na odjelima, ove godine na kongresu su sudjelovale i medicinske sestre instrumentarke sa svojim stručnim radovima. Uočili smo pomake i u pristupu liječenju i zbrinjavanju vaskularnog bolesnika s aspekta nutricije te procjene nutritivnog statusa i fizičkih sposobnosti.

U kategoriji slobodnih tema prezentirana su predavanja o emocionalnoj inteligenciji  medicinskih sestara, komunikaciji spram bolesnika i obitelji, komunikaciji unutar tima te o utjecaju promjena u sestrinstvu na mentalno zdravlje medicinskih sestara.

Iz Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice kongresu je prisustvovalo 5 vaskularnih kirurga i 7 medicinskih sestara. Medicinske sestre predstavile su se sa 2 rada i jednim posterom:

  1. Uloga medicinske sestre instrumentarke kod EVAR – a (Halilagić Ada, Vasilj Martina)
  2. Komunikacija medicinske sestre s bolesnikom tijekom preoperativne pripreme za potkoljeničnu amputaciju (Žužul Kristina, Kapitan Snježana)
  3. Uloga medicinske sestre pri zbrinjavanju bolesnika s potkoljeničnom amputacijom (Košta Anamarija, Pavlić Tatjana)

Osim predavanja, bile su organizirane praktične radionice suvremenog zbrinjavanja kronične rane i radionice na kojima su liječnici imali priliku šivanja anastomoza na krvnim žilama.

Za najbolje predavanje u kategoriji liječnika specijalizanata, izabrano je predavanje liječnice Hranjec iz Klinike za kirurgiju, na čemu joj iskreno čestitamo!

Nakon završetka radnog dijela kongresa, slobodno vrijeme iskoristili smo za druženje s kolegicama iz drugih bolnica Republike Hrvatske te za međusobnu razmjenu iskustava i šetnju Opatijom.

Izvješće pripremila: Elzika Radić, dipl. med. techn.

]]>
http://sestrinstvo.kbcsm.hr/kongres-hrvatskog-drustva-medicinskih-sestara-i-tehnicara-vaskularne-kirurgije-opatija-2019/feed/ 0
Izvješće: SEEFORT iz perspektive medicinskih sestara Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvjesce-seefort-iz-perspektive-medicinskih-sestara-zavoda-za-anesteziologiju-intenzivnu-medicinu-i-lijecenje-boli/ http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvjesce-seefort-iz-perspektive-medicinskih-sestara-zavoda-za-anesteziologiju-intenzivnu-medicinu-i-lijecenje-boli/#comments Mon, 03 Jun 2019 06:28:32 +0000 Ela Vujanić http://sestrinstvo.kbcsm.hr/?p=4105 U periodu od 24. do 26. travnja 2019. godine, održan je South East European Forum Orthopaedic & Traumatology u Dubrovniku (SEEFORT).

Dan namijenjen medicinskim sestrama/tehničarima zamišljen je kao okupljanje medicinskih sestara/tehničara koji rade u području ortopedije s ciljem boljeg povezivanja, razmjene iskustava, znanja i novih ideja.

Kao predstavnice Jedinice intenzivnog liječenja KBC Sestre milosrdnice, Zavoda za anesteziologiju, intenzivno liječenje i liječenje boli, na lokaciji Draškovićeva 19, Zagreb, na stručnom skupu aktivno su sudjelovale Nikolina Humeljak, bacc. med. techn., s prezentacijom na temu „Učinkovitost femoralne analgezije kod pacijenta sa ugrađenom totalnom tumorskom protezom koljena, prikaz slučaja“, i Mara Martić, bacc. med. techn., s prezentacijom na temu „Sestrinski pristup u postoperacijskoj autotransfuziji – POAT“. Tijekom navedenog perioda obrađivane su teme koje su uključivale sestrinsku dokumentaciju registre, checking listu u operacijskim salama, prevenciju komplikacija kod liječenja muskuloskeletnih poremećaja i rijetke slučajeve.

Načini prezentacije radova bili su putem usmenog izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku sa osvrtom na odgovornost medicinskih sestara/tehničara sa pravnog aspekta.

Na sestrinskom danu stručnog skupa, dan je uvid u potrebu postizanja i održavanja kvalitete zdravstvene njege koju pružaju medicinske sestre/tehničari bolesnicima. Stalnu potrebu za visokom razinom znanja te sveobuhvatnih vještina i iskustava u zdravstvenoj skrbi svih njegovih sudionika,  kontinuiranim učenjem i radom kroz stručna društva raznih zdravstvenih profesija.

Ovaj stručni skup  medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem, još jednom je ukazao da je „medicinska sestra/tehničar odgovoran za svoj rad“, što znači da odgovara za svoje postupke i propuste, bez obzira na savjete ili upute drugih stručnjaka (čl.2. t. 2.3. Kodeksa medicinskih sestara).

Također je donio nove ideje i planove iz područja zdravstvene skrbi bolesnika, koje su omogućile sudionicima da stečena znanja i vještine proslijede svojim kolegama kako bi svi zajedno pomogli u još boljoj skrbi bolesnika.

Mara Martić, bacc.med. techn.

Nikolina Humeljak, bacc.med. techn.

Zavod za anesteziologiju, intenzivno liječenje i liječenje boli, KBC Sestre milosrdnice, lokacija Draškovićeva  19

]]>
http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvjesce-seefort-iz-perspektive-medicinskih-sestara-zavoda-za-anesteziologiju-intenzivnu-medicinu-i-lijecenje-boli/feed/ 0
Edukacijske aktivnosti u lipnju 2019. g. http://sestrinstvo.kbcsm.hr/edukacijske-aktivnosti-u-lipnju-2019-g/ http://sestrinstvo.kbcsm.hr/edukacijske-aktivnosti-u-lipnju-2019-g/#comments Mon, 03 Jun 2019 06:02:37 +0000 Ela Vujanić http://sestrinstvo.kbcsm.hr/?p=4126 Poštovani,

u nastavku možete provjeriti koje nas edukacijske aktivnosti za medicinske sestre i tehničare očekuju u lipnju 2019. godine.

MULTIMEDIJSKI CENTAR, 13:30 h

04.06.

Preporuke Europskog društva onkoloških medicinskih sestara (EONS) za zdravstvenu njegu bolesnika s malignim ranama

Ivanka Benčić, bacc. med. techn., WOCN, Marija Kahlina, bacc. med. techn.

11.06.

Bol – izazov u radu medicinske sestre/tehničara

Mateo Kosier, bacc. med. techn.

18.06

Novi pristup u njezi palijativnog bolesnika

Nataša Išlić, dipl. med. techn.

KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU, 13:30 h

19.06.

Perioperacijska sigurnost kirurškog bolesnika

Elzika Radić, dipl. med. techn.

Plan trajnog usavršavanja

KLINIKA ZA TUMORE, 13:30 h

13.06.

Učestalost lokalnih komplikacija usne šupljine ovisno o vrsti mehaničke ventilacije i stupnju poremećaja stanja svijesti bolesnika – naša iskustva

Milena Fiket, dipl. med. techn., Ivana Družinec, dipl. med. techn.

Plan trajnog usavršavanja

]]>
http://sestrinstvo.kbcsm.hr/edukacijske-aktivnosti-u-lipnju-2019-g/feed/ 0
Izvještaj s 12. Međunarodnog kongresa Hrvatskog društva anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvjestaj-s-12-medunarodnog-kongresa-hrvatskog-drustva-anestezije-reanimacije-intenzivne-skrbi-i-transfuzije/ http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvjestaj-s-12-medunarodnog-kongresa-hrvatskog-drustva-anestezije-reanimacije-intenzivne-skrbi-i-transfuzije/#comments Fri, 31 May 2019 07:18:17 +0000 Ela Vujanić http://sestrinstvo.kbcsm.hr/?p=4096 U Šibeniku u Amadria parku, od 11. do 14. travnja 2019. godine održan je 12. Međunarodni kongres HDMSARIST – a. Upravo taj Kongres središnje je mjesto okupljanja najvećeg broja sestara iz područja anestezije I intenzivne medicine. Ove godine Kongres je okupio 350 sudionika. U stručnom dijelu prezentirano je preko 80 stručnih predavanja, te održano nekoliko radionica.

Teme predavanja i radionica odnosile su se na rad u intenzivnim jedinicama, anesteziji I transfuziji.

Kao i svake godine medicinske sestre i tehničari Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli aktivno su sudjelovali sa usmenim prezentacijama. Kongresu je prisustvovalo gotovo 20 medicinskih sestara i tehničara I to iz Središnjeg JIL – a i Odjela anesteziologije s lokacije Vinogradska, te Odjel anestezije i intenzivnog liječenja s lokacije Draškovićeva.

Ukupno smo prezentirali 8 predavanja s temama bliskim djelatnosti našeg Zavoda.

Tijekom pauza Kongresa koristili smo priliku za razmjenu iskustava s kolegicama i kolegama iz  drugih ustanova s ciljem unaprjeđenja zdravstvene skrbi za bolesnike.

Izvještaj pripremio: Igor Pelaić, dipl. med. techn.

 

]]>
http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvjestaj-s-12-medunarodnog-kongresa-hrvatskog-drustva-anestezije-reanimacije-intenzivne-skrbi-i-transfuzije/feed/ 0
Aktivnosti medicinskih sestara i tehničara Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli u Tjednu sestrinstva i primaljstva http://sestrinstvo.kbcsm.hr/aktivnosti-medicinskih-sestara-i-tehnicara-zavoda-za-anesteziologiju-intenzivnu-medicinu-i-lijecenje-boli-u-tjednu-sestrinstva-i-primaljstva/ http://sestrinstvo.kbcsm.hr/aktivnosti-medicinskih-sestara-i-tehnicara-zavoda-za-anesteziologiju-intenzivnu-medicinu-i-lijecenje-boli-u-tjednu-sestrinstva-i-primaljstva/#comments Thu, 30 May 2019 07:08:57 +0000 Ela Vujanić http://sestrinstvo.kbcsm.hr/?p=4091 Tjedan sestrinstva i primaljstva i se ove godine tradicionalno održao od 06. do 10. svibnja 2019. godine u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. Ovako važne dane, medicinske sestre i tehničari KBC – a obilježili su nizom hvalavrijednih javnozdravstvenih akcija koje za cilj imaju promociju zdravlja u zajednici.

Angažman medicinskih sestara i tehničara Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli bio je usmjeren na educiranje te informiranje uže i šire zajednice o svim aspektima vezanim uz palijativnu skrb, a geslo koje su poručili glasi: „Važni ste nam!“.

Palijativna skrb je briga za teško i neizlječivo bolesne te umiruće osobe i njihovu obitelji. U središtu palijativne skrbi jest ublažavanje boli i ostalih simptoma koji uzrokuju patnju, bilo tjelesnu, psihosocijalnu ili duhovnu. Palijativna skrb obuhvaća i skrb te pomoć obitelji u procesu žalovanja. Upravo zbog toga, sve veća pozornost usmjerava se na članove obitelji pa su sudionici mogli dobiti niz informacija gdje, kada i kako mogu potražiti pomoć te koja prava mogu ostvariti. Najveći fokus usmjeren je zadovoljavanja osnovnih potreba palijativnog pacijenta, na etička i vjerska pitanja, važnost otvorene komunikacije s umirućom osobom no iznenađujuće, poseban interes bio je za socijalni rad u palijativnoj skrbi. Građani su informirani koja prava i usluge iz socijalne skrbi mogu ostvariti, primjerice vezano uz stambeno zbrinjavanje i skrbništvo, financijsku pomoć itd.

Ovo iznimno osjetljivo područje rada zdravstvenih djelatnika iziskuje kontinuiranu edukaciju i podizanje svijesti o važnosti palijativne skrbi koja je postala dio svakodnevnog rada istih. Informiranjem i educiranjem zajednice osiguravamo adekvatno i pravovremeno zbrinjavanje te zadovoljavanje potreba palijativnog pacijenta, ali i članova njihove obitelji.

Pripremila: Valentina Matić, mag. med. techn., Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

Fotografije: KBC SM

]]>
http://sestrinstvo.kbcsm.hr/aktivnosti-medicinskih-sestara-i-tehnicara-zavoda-za-anesteziologiju-intenzivnu-medicinu-i-lijecenje-boli-u-tjednu-sestrinstva-i-primaljstva/feed/ 0
Izvješće sa stručnog skupa http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvijesce-sa-strucnog-skupa-3/ http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvijesce-sa-strucnog-skupa-3/#comments Wed, 29 May 2019 07:26:31 +0000 Željka Benceković http://sestrinstvo.kbcsm.hr/?p=4086 Hrvatsko ortopedsko društvo i Hrvatski forum za ortopediju i traumatologiju organizirali su 3. izdanje „Jugoistočnog europskog foruma za ortopediju i traumatologiju (SEEFORT)“ koje se održalo u Dubrovniku 24. – 26. travnja, 2019.

U petak, 26. travnja, održao se sestrinski dan uz vodstvo organizatorica Brankice Trzun Šanje i Dragane Barukčić. Otvaranje i pozdravni govor održala je glavna sestra Klinike za traumatologiju, Katarina Dugina dipl. med. techn. u kojem se osvrnula na važnost okupljanja zdravstvenih profesionalaca koji rade u području ortopedije s ciljem boljeg povezivanja, razmjene iskustava, znanja i novih ideja. Istaknula je da medicinske sestre/tehničari kao sastavni i neizbježni dio multidisciplinarnog tima od samog početka aktivno sudjeluju prilikom održavanja SEEFORT-a, a sve zahvaljujući prof. Robertu Kolundžiću, predsjedniku Hrvatskog ortopedskog društva, koji od samog početka uključuje sestre kao ravnopravne članove tima kako na profesionalnom tako i na edukativnom planu. Zahvalila se pozvanim predavačima Josipi Bišćan mag. med. techn., Karmeli Hrastinski mag. med. techn., Iris Marin Prižmić mag. med. techn., Ani Miletić dr. med., Blanki Vinceljek Martinović dr. med., mr. sc. Adnanu Zuboviću dr. med. i svima ostalima koji su prisustvovali.

Glavne teme sestrinskog dana bile su:

  • Big data (sestrinska dokumentacija/ registri, checking lista-op. sala),
  • prevencija komplikacija kod liječenja muskuloskeletnih poremećaja,
  • rijetki slučajevi i
  • slobodne teme.

Na uspješnom 3. izdanju „Jugoistočnog europskog foruma za ortopediju i traumatologiju (SEEFORT)“ sudjelovalo je ukupno 280 različitih zdravstvenih profesionalaca kao što su medicinske sestre, liječnici, fizioterapeuti, farmaceuti, ali i sudac Županijskoga suda u Zagrebu Ivica Veselić koji je govorio na temu „Odgovornost medicinske sestre u procesu pružanja zdravstvene zaštite“.

Na sestrinskom danu ukupno je održano 23 predavanja i izloženo je 7 postera. Prilikom izlaganja radova prikazana su dostignuća u svakodnevnom radu medicinskih sestara/tehničara koja promiču unapređenje struke, te je istaknuta važnost sestrinske dokumentacije kao i kontinuirane edukacije u provođenju procesa zdravstvene njege ortopedsko traumatoloških bolesnika. Sudjelovalo je 76 medicinskih sestara/tehničara iz zdravstvenih ustanova diljem Hrvatske. Klinika za traumatologiju sudjelovala je s 11 usmenih prezentacija i 5 postera iz područja ortopedsko traumatološkog zbrinjavanja bolesnika.

Pripremile: Dragana Barukčić mag. med. techn., Brankica Trzun Šanje mag. med. techn.

]]>
http://sestrinstvo.kbcsm.hr/izvijesce-sa-strucnog-skupa-3/feed/ 0