Edukacijske aktivnosti u lipnju 2019. g.

Poštovani,

u nastavku možete provjeriti koje nas edukacijske aktivnosti za medicinske sestre i tehničare očekuju u lipnju 2019. godine.

MULTIMEDIJSKI CENTAR, 13:30 h

04.06.

Preporuke Europskog društva onkoloških medicinskih sestara (EONS) za zdravstvenu njegu bolesnika s malignim ranama

Ivanka Benčić, bacc. med. techn., WOCN, Marija Kahlina, bacc. med. techn.

11.06.

Bol – izazov u radu medicinske sestre/tehničara

Mateo Kosier, bacc. med. techn.

18.06

Novi pristup u njezi palijativnog bolesnika

Nataša Išlić, dipl. med. techn.

KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU, 13:30 h

19.06.

Perioperacijska sigurnost kirurškog bolesnika

Elzika Radić, dipl. med. techn.

Plan trajnog usavršavanja

KLINIKA ZA TUMORE, 13:30 h

13.06.

Učestalost lokalnih komplikacija usne šupljine ovisno o vrsti mehaničke ventilacije i stupnju poremećaja stanja svijesti bolesnika – naša iskustva

Milena Fiket, dipl. med. techn., Ivana Družinec, dipl. med. techn.

Plan trajnog usavršavanja