Edukacija obitelji pri intratekalnoj analgeziji u terminalnoj fazi bolne maligne bolesti

2

Pripremile: Nikolina Novosel, bacc.med.techn., Mira Paver, bacc.med.techn.

Odjel za ozljede glave i kralježnice, pri Klinici za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice, pruža određene specifične oblike liječenja. U njih ubrajamo i invazivnu metodu liječenja kronične maligne boli. Taj oblik liječenja zahtjeva specifičnu edukaciju obitelji koju provodi educirana medicinska sestra.

Vertebrolog postavlja tzv. port (rezervoar) koji je povezan sa silikonskim kateterom te omogućava lak i siguran pristup primjene morfija direktno u likvor. Ovo je metoda liječenja kod koje educirana medicinska sestra primjenjuje lijek i educira obitelj, da po otpustu pacijenta iz bolnice, oni nastave primjenjivati intratekalno analgetik.

 Intratekalna analgezija uklanja bol, pacijent dobiva manju dozu lijeka i postiže se jači učinak. Osim toga, pacijenta ne treba dodatno traumatizirati ubodima, niti primjenjivati per os terapiju.

 Ono čega smo, na žalost, svjesni je da se edukacija obitelji provodi u neadekvatnim uvjetima. Trenutno nemamo prikladnu prostoriju za provođenje edukacije obitelj. To je proces koji sam po sebi iziskuje puno vremena i truda kroz nekoliko dana ili tjedana. Edukacija i razgovor obuhvaćaju sadržaje u kojima se raspravlja o obiteljskim, socijalnim, psihološkim i drugim problemima. Sve su to razlozi koji naglašavaju potrebu da se edukacija provodi u prikladnim uvjetima.

Osim toga, vrlo često na naš odjel dolaze i liječnici opće medicine, koji kontaktiraju s našim liječnicima i medicinskim sestrama, te dolaze na edukaciju o primjeni intreatekalne analgezije.

Ponekad dolazi i do otpora obitelji vezano uz nastavak primjene ove terapije nakon otpusta iz bolnice (strah i nesigurnost zbog primjene terapije…). Medicinske sestre našeg odjela pomažu pri tome bolesnicima i osobama koje za njih brinu, pružajući usmene informacije daju i pisane upute vezane uz pribor koji se koristi, te upute o pravilnom provođenju postupka.

Potreban pribor:

STERILNE KOMPRESE

DEZINFICIJENS ZA ČIŠĆENJE KOŽE

IGLA ZA PRIMJENU TERAPIJE

STERILNE ŠPRICE

IGLA ZA PUNJENJE ŠPRICE

OTOPINA NaCl 0.9%

LIJEK ZA INJEKCIJU: MORFIJ 4MG/1ML IT.

Smjernice za pravilno provođenje postupka:

PROVJERITI MJESTO INJICIRANJA, IZGLED KOŽE

OPRATI RUKE I OSUŠITI IH

OČISTITI PODRUČJE UBODNOG MJESTA

KOMPRESU NATOPLJENU DEZINFICIJENSOM ZA KOŽU

NAPUNITI ŠPRICU LIJEKOM KOJI TREBA PRIMJENITI

APLICIRATI PRETHODNO RAZRIJEĐEN LIJEK (morfij je potrebno razrijediti sa fiziološkom otopinom) SA ŠPRICOM I INZULINSKOM IGLOM

OPREZ: PAZITI NA DOZU LIJEKA!

NAKON ŠTO JE PRIMJENA LIJEKA GOTOVA TREBA IZVUĆI IGLU

OČISTITI UBODNO PODRUČJE I PREKRITI GA SUHOM KOMPRESOM PO POTREBI

Primjena intratekalne analgezije namijenjena je najtežim pacijentima sa malignim bolestima. Cilj je da im se olakša bol i umanji njihova patnja. Medicinske sestre kroz zdravstvenu njegu i edukaciju pacijenata i obitelji sudjeluju u svim aktivnostima namjenjenim poboljšanju kvalitete njihova života.

O zdravstvenoj njezi pacijenata koji primaju intratekalnu analgeziju govorile smo i na 6.-tom međunarodnom kongresu Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije. Tamo smo prezentirale stručni rad pod nazivom: “Edukacija obitelji pri intratekalnoj analgeziji u terminalnoj fazi bolne maligne bolesti”.