Uncategorized

Izvješće s radionice: „Perkutana endoskopska gastrostoma – PEG“

Pripremio: Jure Erceg bacc.med.techn.

U Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinike za unutarnje bolesti,  KBC Sestre milosrdnice, 7.10.2015. godine održana je radionica naziva: „Perkutana endoskopska gastrostoma-PEG“ pod pokroviteljstvom HUBOL-a. Organizatori radionice bili su: Vedran Tomašić dr.med., specijalist gastroenterolog, Ivan Lerotić dr. med., specijalist i  Jure Erceg, bacc.med.techn.

Opširnije

Standardi sestrinske prakse kod operacije slabinske kralješnice minimalno invazivnim tehnikama

1 endoskopska operacija - featuredPripremio: Zoran Mihić, bacc.med.techn.

Diskektomija slabinske kralješnice predstavlja zlatni standard u liječenju simptomatske hernije diska u slučaju refrakternosti bolova na konzervativno liječenje. Uz klasične operacijske tehnike, unazad više od 20 godina istražuju se i uvode metode s minimalnim oštećenjima neuromuskularnih struktura kralješnice u svrhu smanjenja  pojave poslijeoperacijske bolnosti slabinske kralješnice.

Opširnije

Kontrola kvalitete zdravstvene njege na Klinici za neurokirurgiju

kbcsm klinika za neurokirurgijuPripremila: Tanja Bokšić, bacc.med.techn.

Jedno od temeljnih ljudskih prava jest pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Cilj svakog zdravstvenog sustava jest unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete zdravlja, čime se ujedno poboljšava i kvaliteta života. Kvaliteta zdravstvene zaštite podrazumijeva skup mjera poduzetih tijekom zdravstvenog postupka, a koje rezultiraju povoljnim ishodom liječenja. Time se sprječavaju neželjeni događaji koji mogu prouzrokovati negativan ishod liječenja. U središtu sustava kvalitete je pacijent, pa stoga zdravstvena ustanova i njeni zaposlenici moraju osigurati uvjete koji doprinose njegovom zdravlju i sigurnosti.

Opširnije